Quản lý công nghệ
DANH MỤC CÔNG NGHỆ
STT Tên công nghệ Lĩnh vực Chi tiết
1 CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN DA NGUYÊN LIỆU BẰNG ECOSEPT NHẰM TĂNG GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Chế biến  CN bao quan da nguyen lieu bang Ecosept.pdf
2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU VANG CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM Chế biến CN san xuat ruou vang chat luong cao tai VN.pdf
3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG OLYGOGLUCOSYL FRUCTOZA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYM Chế biến  QTCN san xuat duong elygoglucosyl Fructoza bang phuong phap Enzym.pdf
4 CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN NÔNG SẢN BẰNG MÀNG SINH HỌC Chế biến bảo quản CN bao quan nong san bang mang sinh hoc.pdf
5 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN BỘT CHÈ XANH Chế biến bảo quản CN Che bien bot che xanh.pdf
6 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM TẠO MÀNG  Chế biến bảo quản CN_sanxuatchephamtaomang.pdf
7 CÔNG NGHỆ CHIẾT TÁCH DẦU DỪA TINH KHIẾT BẰNG CÔNG NGHỆ KHÔNG GIA NHIỆT Chế biến bảo quản CN chiet tach dau dua tinh khiet bang CN khong gia nhiet.pdf
8 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CHỨC NĂNG TỪ ĐẬU TƯƠNG Chế biến bảo quản CN san xuat cac san pham chuc nang tu dau tuong.pdf
9 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRÀ XANH HÒA TAN Chế biến bảo quản CN san xuat tra xanh hoa tan.pdf
10 CÔNG NGHỆ SẤY KHÔ LÚA GẠO Chế biến bảo quản CN say kho lua gao.pdf
11 CÔNG NGHỆ SẤY VÀ BẢO QUẢN CHÈ ĐEN Chế biến bảo quản CN say va bao quan che den.pdf
12 XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA Chế biến bảo quản CN xu ly va bao quan thuc pham bang cong nghe Plasma.pdf
13 CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN BẰNG CÁC CHẾ PHẨM HẤP THỤ HOẶC ỨC CHẾ QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ETHYLENE Chế biến bảo quản CN_bao quan bang cac che pham hap thu.pdf
14 CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN TRÁI BƠ Chế biến bảo quản CN_Bao quan v che bien trai Bo.pdf
15 CÔNG NGHỆ CAS BẢO QUẢN NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, HẢI SẢN Chế biến bảo quản CN_Cas bao quan nong san hai san.pdf
16 CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM TẠO MÀNG DÙNG CHO BẢO QUẢN MỘT SỐ LOẠI RAU QUẢ TƯƠI Chế biến bảo quản CN_sanxuatchephamtaomang.pdf
17 CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN BẰNG CHẾ PHẨM TẠO MÀNG PHỦ Chế biến bảo quản CN_Tao mang phu.pdf
18 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐỊNH LƯỢNG VÀ PHỐI TRỘN CHÈ ĐEN Chế biến bảo quản HT Phoi tron che den.pdf
19 QUY TRÌNH BẢO QUẢN VẢI TƯƠI BẰNG MÀNG MA Chế biến bảo quản QT bao quan vai tuoi.pdf
20 QUY TRÌNH CHẾ BIẾN HÀNH SẤY LÀM GIA VỊ
CHO CÁC SẢN PHẨM ĂN LIỀN
Chế biến bảo quản QT che bien hanh say.pdf
21 QUY TRÌNH SƠ CHẾ, BẢO QUẢN QUẢ CAM QUY MÔ NHỎ Chế biến bảo quản QT so che bao quan qua cam.pdf
22 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN Ô MAI Chế biến bảo quản QTCN che bien o mai.pdf
23  
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỒN THEO CÔNG NGHỆ DỊCH HÓA, ĐƯỜNG HÓA VÀ LÊN MEN ĐỒNG THỜI
Chế biến bảo quản QTSX con theo CN dich hoa duong hoa va len men.pdf
24 HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN NẤM Chế biến bảo quản TBCN Bao quan nam.pdf
25 CÁCH CHẾ TẠO NANO BEAD CAO PHÂN TỬ PMMA MONOAXIT Công nghệ Nano Cach che tao Nano Bead cao phan tu.pdf
26 PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO TẤM FILM TRONG SUỐT TRUYỀN DẪN SỬ DỤNG ỐNG NANO CACBON VÀ THÀNH PHẨM LIÊN QUAN Công nghệ Nano Phuong phap che tao tam film trong suot.pdf
27 CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN SỰ RA HOA CỦA CÂY THANH LONG Nông nghiệp CN dieu khien su ra hoa cua cay Thanh Long.pdf
28 CÔNG NGHỆ GIEO LẠC ĐA NĂNG Nông nghiệp CN gieo hat da nang.pdf
29 QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO Nông nghiệp CN nhan giong In vitro
30 CÔNG NGHỆ NHÂN NHANH GIỐNG SẮN MỚI KM98-7 Nông nghiệp CN nhan nhanh giong san moi KM98.7.pdf
31 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN VI SINH Azotobacterin Nông nghiệp CN san xuat phan bon vi sinh Azotobacterin.pdf
32 CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ PHOTPHO
CÓ NGUỒN GỐC XƯƠNG ĐỘNG VẬT LÀM PHÂN BÓN
Nông nghiệp CN tai che photpho co nguon goc xuong dong vat lam phan bon.pdf
33 CÔNG NGHỆ TRỒNG BẦU AN TOÀN Nông nghiệp CN trong bau an toan.pdf
34 CÔNG NGHỆ TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC Nông nghiệp CN tuoi tiet kiem nuoc.pdf
35 KỸ THUẬT SẢN XUẤT NGÔ ĐỒNG Nông nghiệp KT san xuat ngo dong.pdf
36 KỸ THUẬT TRỒNG ỚT NGỌT THEO HƯỚNG AN TOÀN Nông nghiệp KT trong ot ngot theo huong an toan.pdf
37 CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG CÂY BA KÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY IN VITRO Nông nghiệp QT nhan giong cay ba kich bang pp nuoi cay in vitro.pdf
38 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY BẢO AN Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy CN san xuat giay ban an.pdf
39 BƠM NHIỆT ERICSSON Sản xuất máy móc Bom nhiet ericsson.pdf
40 CÔNG NGHỆ BỨT QUẢ LẠC TƯƠI Sản xuất máy móc CN but qua lac tuoi.pdf
41 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM POLYME COMPOZIT CHẤT LƯỢNG CAO Sản xuất máy móc CN che tao cac san pham Polyme.pdf
42 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MODULE LASER ND-YAG BƠM BẰNG LASER DIODE ARRAY Sản xuất máy móc CN che tao module laser ND Yag.pdf
43 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO NGUÔN PHÁT HỒNG NGOẠI THIẾT BỊ SẤY HỒNG NGOẠI Sản xuất máy móc CN che tao nguon phat hong ngoai.pdf
44 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO THIẾT BỊ MẠ PVD Sản xuất máy móc CN che tao thiet bi ma PVD.pdf
45 ĐIỆN TÂM ĐỒ BỎ TÚI Sản xuất máy móc CN duc nhiet luyen che tao banh va phu tung bom bang thep ko gi.pdf
46 CÔNG NGHỆ  KHẮC VẬT LIỆU KIM LOẠI BẰNG BỨC XẠ LASER 1064nm Sản xuất máy móc CN khac vat lieu kim loai bang buc xa laser.pdf
47 CÔNG NGHỆ MẠ ĐIỆN HÓA KHÔNG SỬ DỤNG BỀ MẶT
TẠO CÁC LỚP PHỦ VẬT LIỆU KIM LOẠI, HỢP KIM TRANG TRÍ VÀ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI
Sản xuất máy móc CN ma dien hoa khong su dung be mat tao cac lop phu vat lieu kim loai.pdf
48 CÔNG NGHỆ MẠ MÀNG MỎNG QUANG HỌC Sản xuất máy móc CN ma mang mong quang hoc.pdf
49 CÔNG NGHỆ MẠ NHỰA CHÂN KHÔNG Sản xuất máy móc CN ma nhua chan khong.pdf
50 CÔNG NGHỆ MẠ PVD CHO KHUÔN MẪU VÀ DỤNG CỤ CẮT Sản xuất máy móc CN ma PVD cho khuon mau va dung cu cat.pdf
51 CÔNG NGHỆ MẠ PVD TRANG TRÍ CHO CÁC SẢN PHẨM KIM KHÍ Sản xuất máy móc Cn ma pvd trang chi cho san pham kim khi.pdf
52 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NỒI HƠI ĐỐT THAN GHI XÍCH Sản xuất máy móc CN san xuat noi hoi dot than ghi xich.pdf
53 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ THIẾT KẾ LÒ DẦU TẢI NHIỆT Sản xuất máy móc CN san xuat va thiet ke lo dau tai nhiet.pdf
54 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ THIẾT KẾ LÒ HƠI ĐỐT DẦU Sản xuất máy móc CN san xuat va thiet ke lo hoi dot dau.pdf
55 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ THIẾT KẾ NỒI HƠI TẦNG SÔI Sản xuất máy móc CN san xuat va thiet ke noi hoi tang soi.pdf
56 CÔNG NGHỆ VÀ DÂY CHUYỀN
THIẾT BỊ SẢN XUẤT BỘT GIẤY HSC
Sản xuất máy móc CN va day chuyen thiet bi san xuat bot giay HSC.pdf
57 CÔNG NGHỆ LỌC TÚI BỤI Sản xuất máy móc Cong nghe loc tui bui.pdf
58 DÂY CHUYỀN MÁY SẤY BĂNG TẢI NHIỀU TẦNG Sản xuất máy móc Day chuyen may say bang tai nhieu tang.pdf
59 DÂY TRUYỀN CẤP ĐÔNG NHANH ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM IQF Sản xuất máy móc Day truyen cap dong nhanh dong goi san san pham IQF.pdf
60 GHẾ NHA KHOA DI ĐỘNG Sản xuất máy móc Ghe nha khoa.pdf
61 HỆ THỐNG GIẾT MỔ GIA SÚC GIA CẦM Sản xuất máy móc He thong giet mo gia suc gia cam.pdf
62 HỆ THỐNG SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC GIA CẦM Sản xuất máy móc He thong san xuat thuc an gia suc gia cam.pdf
63 HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẢN XUẤT MẠ THẢM KIỂU CÔNG NGHIỆP Sản xuất máy móc He thong thiet bi san xuat ma tham kieu cong nghiep.pdf
64 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI VỊ TRÍ MẶT TRỜI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DÙNG CHO NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Sản xuất máy móc HT tu dong thich ung voi vi tri mat troi.pdf
65 MÁY HÀN LƯỚI THÉP TỰ ĐỘNG Sản xuất máy móc May han luoi thep tu dong.pdf
66 MÁY LÀM SẠCH VÀ PHÂN LOẠI HẠT Sản xuất máy móc May lam sach va phan loai hat.pdf
67 MÁY NÉN VIÊN NHIÊN LIỆU TỪ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP: RƠM RẠ, THÂN CÂY NGÔ, MÙN CƯA,… Sản xuất máy móc May nen vien nhien lieu tu phi phu pham nong nghiep.pdf
68 MÁY PHÂN  CẤP XOẮN CỠ LỚN DÙNG NGHÀNH TUYỂN KHOÁNG Sản xuất máy móc May phan cap xoan co lon.pdf
69 MÁY SẤY VÀ XÔNG KHÓI CÁ XKC50 Sản xuất máy móc May say va xong khoi ca XKC50.pdf
70 MÁY TÁCH VÀ PHÂN LOẠI HẠT TIÊU  Sản xuất máy móc May tach va phan loai hat tieu.pdf
71 MÁY THỔI KHÍ ALITA Sản xuất máy móc May thoi khi alita.pdf
72 MÁY TRỈA ĐẬU PHỤNG ĐA NĂNG Sản xuất máy móc May tria dau phung da nang.pdf
73 ỐNG TÍCH HỢP KHẢ NĂNG CẢM BIẾN  Sản xuất máy móc Ong tich hop kha nang cam bien.pdf
74 PHƯƠNG PHÁP GIẢM TIẾNG ỒN BỨC XẠ NHỜ GẮN QUẠT VÀO VỎ MÁY Sản xuất máy móc Phuong phap giam tieng on buc xa.pdf
75 TÀU HÚT BÙN CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN Sản xuất máy móc Tau hut bun cong nghe khi nen.pdf
76 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SẢN PHẨM "Thiết bị điều trị phì đại tiền liệt tuyến" Model: DN98-01-2MTC/COMPUTER” Sản xuất máy móc TB dieu tri phi dai tien liet tuyen.pdf
77 THIẾT BỊ ÉP VIÊN CÁC PHỤ PHẾ PHẨM NÔNG NGHIỆP LÀM NHIÊN LIỆU Sản xuất máy móc TB ep vien cac phu phe pham nong nghiep lam nhieu lieu.pdf
78 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SẢN PHẨM
“Thiết bị Laser He-Ne trị liệu, model: KC01-06/95LS(LP/LO)”
Sản xuất máy móc TB Laser He-Ne tri lieu.pdf
79 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SẢN PHẨM “Thiết bị Laser Nd:YAG Y học điều trị" Model: 2002-2MTC Super Sản xuất máy móc TB Laser Nd:Yag y hoc dieu tri.pdf
80 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SẢN PHẨM
“Thiết bị phẫu thuật Điện cao tần 400W" Model: ES400W Super”
Sản xuất máy móc TB phau thuat Dien cao tan 400W.pdf
81 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SẢN PHẨM “Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 45W" Model: KC01-06/MTC Super Sản xuất máy móc TB phau thuat Laser Co2 45W.pdf
82 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SẢN PHẨM
“Thiết bị phẫu thuật Laser CO212W model: 297MN-2MTC Super”
Sản xuất máy móc TB phau thuat Laser CO212W.pdf
83 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SẢN PHẨM
“Thiết bị phẫu thuật Plasma, model: PSA-2MTC Super”
Sản xuất máy móc TB phau thuat Plasma.pdf
84 THIẾT BỊ SẤY BÃ MÍA, SẮN, MÙN CƯA, …. Sản xuất máy móc TB say ba mua san mun cua.pdf
85 THIẾT BỊ SẤY BÃ MÍA, SẮN, MÙN CƯA Sản xuất máy móc TB say ba mua san mun cua_2.pdf
86 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SẢN PHẨM
“Thiết bị vi điểm phẫu thuật Fractional Laser. Model: FL412 Super”
Sản xuất máy móc TB vi diem phau thuat Fractional Laser.pdf
87 THIẾT BỊ CFOC – 3D SCANNER Sản xuất máy móc Thiet bi CFoc 3 D Scanner.pdf
88 TURBIN NƯỚC HYDROERGIA KAPLAN Sản xuất máy móc Turbin nuoc kydroergia kaplan.pdf
89 VAN KIỂM TRA HAI CHIỀU Sản xuất máy móc Van kiem tra hai chieu.pdf
90 PHƯƠNG PHÁP SỬ LÝ NƯỚC THẢI NHUỘM SỬ DỤNG PHẢN ỨNG SINH HỌC HIẾU KHÍ VÀ CHẤT TRUYỀN DẪN BỌT URE TAN CÓ CHỨA NẤM MỤC TRẮNG VÀ CACBUA BÙN Xử lý Môi trường PP xu ly nuoc thai nhuom su dung phan ung sinh hoc hieu khi.pdf
91 CÁC CHẤT ỨC CHẾ ĐỘC TỐ TOXIN CỦA BỆNH THAN Y tế - Sinh học Cac chat uc che doc to toxin cua benh than.pdf
92 CÁC PHÂN TỬ NHỎ ỔN ĐỊNH BỆNH PARKINSON
BẰNG PROTEIN DJ-1
Y tế - Sinh học Cac phan tu nho on dinh benh Pafkinson.pdf
93 CHẾ PHẨM Enzyme Ribonuclease Có tác dụng phòng chống và chữa các bệnh do Virus chứa ARN gây nên Y tế - Sinh học Che pham Enzyme Ribonuclease.pdf
94 CHẾ PHẨM GIÚP CHỐNG CÁC BỆNH TRONG NUÔI CÁ, THỦY SẢN Y tế - Sinh học Che pham giup chong cac benh trong nuoi ca thuy san.pdf
95 CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ HỒNG CẦU Y tế - Sinh học CN luu tru hong cau.pdf
96 CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ TIỂU CẦU Y tế - Sinh học CN luu tru tieu cau.pdf
97 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC BT Y tế - Sinh học CN san xuat che pham sinh hoc BT.pdf
98 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÀNG MỎNG NHIỆT ĐỘ THẤP Y tế - Sinh học CN san xuat mang mong nhiet do thap.pdf
99 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PREBIOTIC MANNOOLIGOSACCHARIDE TỪ BÃ CƠM DỪA Y tế - Sinh học CN san xuat Prebiotic Mannooligosaccharide tu ba com dua.pdf
100 CÔNG NGHỆ THU TẾ BÀO UNG THƯ SỐNG Y tế - Sinh học CN thu te bao ung thu song.pdf
101 ĐIỆN TÂM ĐỒ BỎ TÚI Y tế - Sinh học Dien tam do bo tui.pdf
102 HỢP CHẤT THỰC PHẨM, MỸ PHẨM, DƯỢC PHẨM CHỨA CHIẾT XUẤT TỪ RAU CẦN, NƯỚC BẦU LÊN MEN VÀ CHIẾT XUẤT SIÊU TỚI HẠT GỪNG Y tế - Sinh học Hop chat thuc pham my pham duoc pham chua chiet xuat tu rau can.pdf
103 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN, TẬP TRUNG KÍCH THÍCH CÁC MÔ DỄ BỊ KÍCH THÍCH BẰNG ĐIỆN Y tế - Sinh học KT phan tich khong gian.pdf
104 PHIM XENLULO Y tế - Sinh học Phim Xenlulo.pdf
105 PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN CHIẾT XUẤT LÊN MEN TẬP TRUNG CÁC  γ-PGA VÀ GABA THÔNG QUA 2 GIAI ĐOẠN SỬ DỤNG LỢI KHUẨN TỪ BÀO TỬ BACILLUS SUBTILIS VÀ VI KHUẨN LATIC Y tế - Sinh học Phuong phap che bien chiet xuat len men tap trung cac Ypga.pdf
106 PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC TÁC NHÂN TÁCH NHÓM PHOSPHOPEPTIDE MỚI Y tế - Sinh học Phuong phap va cac tac nhan tach nhom phosphoteptide moi.pdf
107 PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
CHỮA BỆNH TRONG CHUỖI MÔ
Y tế - Sinh học Phuong phap va thiet bi thi nghiem chua benh trong chuoi mo.pdf
108 QUY TRÌNH PHÁT HIỆN NHANH VIRUS DENGUE Y tế - Sinh học QT phat hien nhanh virus dengue.pdf
109 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Enzyme SẢN XUẤT Nanochitosan TỪ VỎ TÔM Y tế - Sinh học QTCN Enzyme san xuat Nano tu vo tom.pdf
110 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM BIO-TS3 LÀM TĂNG KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH TRONG NUÔI TÔM THÂM CANH  Y tế - Sinh học QTCN va thiet bi san xuat che pham Bio-TS3 lam tang kha nang de khang bẹnh trong nuoi tom tham canh.pdf
111 QUY TRÌNH SẢN XUẤT RAU QUẢ LÊN MEN CÓ BỔ SUNG CHẾ PHẨM VI KHUẨN LACTIC Y tế - Sinh học QTSX rau qua len men co bo sung che pham vi khuan lactic.pdf
112 SÀNG LỌC TẾ BÀO KẾ XUNG ĐIỆN Y tế - Sinh học Sang loc te bao ke xung dien.pdf
113 THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHÁT HIỆN CÁC TÁC NHÂN
MÔI TRƯỜNG GÂY BỆNH
Y tế - Sinh học TB di dong phat hien cac tac nhan moi truong gay benh.pdf
114 CÔNG NGHỆ ĐỆM VI SINH Y tế - Sinh học CN dem vi sinh.pdf
115 HỢP CHẤT DƯỢC PHẨM DÙNG TRONG PHONG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH GÂY RA BỞI SỰ HÌNH THÀNH MẠCH CHƯA DẪN XUẤT BICYCLIC PYRIDINOL Y tế - Sinh học Hop chat duoc pham dung trong phong ngua va dieu tri cac benh.pdf
116 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KẾT HỢP LỌC MÀNG VI LỌC Xử lý Môi trường CN xu ly nuoc thai chan nuoi bang pp sinh hoc.pdf
117 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG MÀNG SINH HỌC KẾT HỢP MÀNG VI LỌC Xử lý Môi trường HT xu ly nuoc thai chan nuoi bang mang sinh hoc ket hop mang vi loc.pdf
118 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SỬ DỤNG VẬT  LIỆU ĐỆM VI SINH CHUYỂN ĐỘNG Xử lý Môi trường CN xu ly nuoc thai su dung vat lieu.pdf
119 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH NHIỆT DAGAS Xử lý Môi trường CN xu ly chat thai sinh nhiet DAGAS.pdf
120 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI CTE CARBOTECH ENGINEERING Xử lý Môi trường CN xu ly chat thai CTE Carbotech Enghineering.pdf
121 CÔNG NGHỆ LÀM KHÔ BÙN CẶN EKOTOP Xử lý Môi trường CN lam kho bun can Ekotop.pdf
122 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ LÀM SẠCH Ô NHIỄM Ở CÁC HỒ NƯỚC ENERGO NATURA Xử lý Môi trường CN xu ly lam sach o nhiem o cac ho nuoc Energo Natura.pdf
123 CÔNG NGHỆ KHAI THÁC TẬN THU BÃI THẢI MỎ ĐÃ KHAI THÁC CỦA HUNGARY Xử lý Môi trường CN khai thac tan thu bai thai mo da khai thac cua Hungary.pdf
124 DỤNG CỤ ĐO NHANH NITRIT TRONG NƯỚC VÀ THỰC PHẨM Xử lý Môi trường Dung cu do nhanh Nitrit trong nuoc va thuc pham.pdf
125 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HỐ GA THOÁT NƯỚC
KHÔNG LẮNG CẶN
Xử lý Môi trường CN che tao ho ga thoat nuoc.pdf
126 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO LÒ ĐỐT RÁC BẰNG KHI TỰ NHIÊN Xử lý Môi trường Cn che tao lo dot rac bang khi tu nhien.pdf
127 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN ĐỘC HẠI VHI - 18B Xử lý Môi trường CN san xuat thiet bi dot chat thai ran doc hai VHI-18B.pdf
128 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẬT LIỆU NANO ĐỂ LỌC NƯỚC Xử lý Môi trường Cn san xuat vat lieu Nano de loc nuoc.pdf
129 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THIẾT BỊ ECAWA - ĐIỀU CHẾ DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA ANOLYTE Xử lý Môi trường Cn san xuat thiet bi ecawa - dieu che dung dich khu trung hoat hoa dien hoa anolyte.pdf
130 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC SINH HỌC MBR Xử lý Môi trường CN xu ly nuoc thai bang cong nghe mang loc sinh hoc MBR.PDF
131 MODULE HẤP THỤ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BẰNG ỐNG CHÂN KHÔNG Điện - Năng lượng Module hap thu nang luong mat trong bang ong chan khong.pdf
132 CÔNG NGHỆ KHÔI PHỤC PIN DUNG LƯỢNG LỚN Điện - Năng lượng CN khoi phuc pin dung luong lon.pdf
133 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN, TẬP TRUNG KÍCH THÍCH CÁC MÔ DỄ BỊ KÍCH THÍCH BẰNG ĐIỆN Điện - Năng lượng Ky thuat phan tich khong gian tap trung kich thich cac mo de bi kich thich bang dien.pdf
134 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NỐI LƯỚI THÔNG MINH SIPV Điện - Năng lượng CN su dung nang luong mat troi noi luoi thong minh Sipv.pdf
135 CHÍP QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG TH – 7150 Điện - Năng lượng Chip quan ly nang luong.pdf
136 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BỘT HUỲNH QUANG VÀ BỘT ĐIỆN TỬ KÍCH THƯỚC HẠT CỠ MICRO-NANO SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT ĐÈN HUỲNH QUANG/ ĐÈN HUỲNH QUANG COMPAC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG Điện - Năng lượng CN che tao bot huynh quan.pdf
137 CÔNG NGHỆ TUABIN PHÁT ĐIỆN TỪ ĐỘNG NĂNG DÒNG CHẢY Điện - Năng lượng CN Tuabin phat dien tu dong nang dong chay.pdf
138 CÔNG NGHỆ SƯỞI ẤM TÍCH HỢP MARKROTERM Điện - Năng lượng CN suoi am tich hop Markroterm.pdf
139 THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC HÌNH ỐNG CÓ MÀNG LỌC SINH HỌC Điện - Năng lượng TB khi sinh hoc hinh ong co mang loc sinh hoc.pdf
140 CÔNG NGHỆ CẢI TẠO MÓNG CÔNG TRÌNH
TRÊN NỀN ĐẤT YẾU
Xây dựng CN cai tao mong cong trinh tren nen dat yeu.pdf
141 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẤM ÉP CÁCH ĐIỆN Xây dựng CN san xuat tam ep cach dien.pdf
142 CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NHÀ MỚI Xây dựng CN xay dung nha moi.pdf
143 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN TRO BAY Xây dựng CN che bien tro bay.pdf
144 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BÊ TÔNG THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN Xây dựng CN che tao be tong thanh mong duc san.pdf
145 CÔNG NGHỆ SÀN NHẸ ACH Xây dựng CN san nhe ACH.pdf
146 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẤT PHỤ GIA CHỐNG THẤM
VMAT LATEX HC
Xây dựng CN san xuat chat phu gia chong tham VMAT LATEX HC.pdf
147 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH BLOCK TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN TPCB 3510 VÀ MÁY SẢN XUẤT NGÓI  TPC 3000 Xây dựng CN san xuat gach block tu dong hoan toan.pdf
148 CÔNG NGHỆ PHỦ BỀ MẶT SÀN Xây dựng CN phu be mat san.pdf
149 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY BẢO AN Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy CN san xuat giay bao an.pdf
150 CÔNG NGHỆ TẨY TRẮNG BỘT GIẤY GỖ CỨNG BẰNG CHẾ PHẨM ENZYM VÀ CHẤT TẨY Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy CN tay trang bot giay go cung bang che pham Enzym va chat tay.pdf
151 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT GIẤY APMP
TỪ CÂY ĐAY VIỆT NAM (KENAF)
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy CN san xuat bo giay APMP tu cay day viet nam.pdf
152 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY IN GIẢN ĐỒ Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy CN san xuat giay in gian do.pdf
153 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY IN SÁCH Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy CN san xuat giay in sach.pdf
154 SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC CHO SẢN XUẤT
TÚI GIẤY ĐỰNG HÀNG DÙNG TRONG SIÊU THỊ
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy Su dung nguyen lieu trong  nuoc cho san xuat tui giay.pdf
155 CÔNG NGHỆ VÀ DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ SẢN XUẤT
BỘT GIẤY HIỆU SUẤT CAO
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy CN va day chuyen thiet bi san xuat bot giay hieu suat cao.pdf
CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Những sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên
CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18 - 5 - 2020
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên

 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lixao  Online: 15  
Lixao  Tuần: 1265
Lixao Lixao  Total: 6309058
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0280.3855691; Fax: 0280.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login