DANH SÁCH PHIM KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới

Công nghệ sản xuất nông sản sạch
Số lượt xem: 180 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo quản chế biến
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/03/2014
Công nghệ sản xuất nông sản sạch cà phê.
Từ khóa: công nghệ, sản xuất, nông sản sạch, cà phê

Công nghệ mới trong xử lý giống
Số lượt xem: 169 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo quản chế biến
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/03/2014
Công nghệ mới trong xử lý giống giúp phòng trừ được dịch bệnh đem lại hiệu quả kinh tế.
Từ khóa: công nghrrj, xử lý giống, hiệu quả kinh tế, dịch bệnh

Công nghệ mới áp dụng trong lĩnh vực đăng kiểm
Số lượt xem: 182 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo quản chế biến
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/03/2014
Đổi mới công nghệ mới áp dụng trong lĩnh vực đăng kiểm, trang bị cơ giới hóa các thiết bị trong lĩnh vực đăng kiểm.
Từ khóa: công nghệ, đăng kiểm, cơ giới hóa

Công nghệ bảo quản mây tre đan
Số lượt xem: 182 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo quản chế biến
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/03/2014
Xử lý nguyên liệu và bảo quản các sản phẩm mây tre đan.
Từ khóa: công nghệ, bảo quản, mây tre đan, sản phẩm

Vệ sinh an toàn trong chăn nuôi và giết mổ lợn
Số lượt xem: 179 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo quản chế biến
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/03/2014
Vệ sinh an toàn trong chăn nuôi và giết mổ lợn.
Từ khóa: vệ sinh, an toàn thực phẩm, chăn nuôi, giết mổ, lợn

Mô hình trang trại kết hợp với du lịch sinh thái
Số lượt xem: 227 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo quản chế biến
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/03/2014
Mô hình trang trại kết hợp với du lịch sinh thái đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Từ khóa: trang trại, du lịch sinh thái

Hệ thống xử lý nước thải
Số lượt xem: 166 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo quản chế biến
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/03/2014
Hệ thống xử lý nước thải ở các khu công nghiệp.
Từ khóa: hệ thống, xử lý, nước thải

Phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam
Số lượt xem: 167 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo quản chế biến
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/03/2014
Phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam trước tình trạng thiếu điện hiện nay.
Từ khóa: phát triển, điện hạt nhân, chế tạo, xây dựng

Kỹ thuật chế biến thức ăn nuôi cá
Số lượt xem: 166 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo quản chế biến
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/03/2014
Kỹ thuật chế biến thức ăn nuôi cá bằng các nguyên liệu sẵn có của địa phương nhằm giảm chi phí giá thành và tăng hiệu quả kinh tế.
Từ khóa: kỹ thuật, chế biến, thức ăn, cá

Chế biến trám trắng và mắc mật
Số lượt xem: 173 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo quản chế biến
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/03/2014
Kỹ thuật chế biến trám trắng và mắc mật.
Từ khóa: kỹ thuật, chế biến, mắc mật, trám trắng


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 105  
Lixao  Tuần: 19087
Lixao Lixao  Tổng: 124227784