Văn bản quy phạm pháp luật

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực ban hành
Hình thức văn bản
Cụm từ tìm kiếm
 
Số bản ghi  
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾUNgày/Trạng thái
17 1030/QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình trang trại chăn nuôi tổng hợp, trồng cây dược liệu, cây cảnh, cây bóng mát và trồng nấm, Hạng mục: Trang trại chăn nuôi lợn xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Thanh Hòa Ban bành: 03/06/2013
Hiệu lực: 03/06/2013
20 960/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất do Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Bắc Thái đang quản lý, giao cho UBND TP Thái Nguyên quản lý theo quy hoạchthu hồi đất do Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Bắc Thái đang quản lý, giao cho UBND TP Thái Nguyên quản lý theo quy hoạch Ban bành: 22/05/2013
Hiệu lực: 22/05/2013
18 909/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất do UBND thị trấn Đình Cả đang quản lý, cho Doanh nghiệp TN Xưởng Anh thuê để xây dựng và cải tạo bến xe Ban bành: 15/05/2013
Hiệu lực: 15/05/2013
19 890/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất do Trường Trung học Phổ thông Điềm Thuỵ đang quản lý, giao cho UBND huyện Phú Bình quản lý theo quy hoạch Ban bành: 15/05/2013
Hiệu lực: 15/05/2013
14 671/QĐ - UBND Quyết địnhvề việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trang trại chăn nuôi lợn sạch siêu nạc Phúc Thịnh, xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Ban bành: 12/04/2013
Hiệu lực: 12/04/2013
15 669/QĐ-UBND Quyết định số về việc thu hồi đất, cho Công ty CP Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Quốc tế thuê đất, để xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp số 3 Cảng Đa Phúc, huyện Phổ Yên (đợt 1) Ban bành: 11/04/2013
Hiệu lực: 11/04/2013
16 666/QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Gói 4 Khu 6 tại xã Tân Linh, huyện Đại Từ Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo Ban bành: 10/04/2013
Hiệu lực: 10/04/2013
12 667QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Gói 3 Khu 6 tại xã Tân Linh, huyện Đại Từ Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo Ban bành: 10/04/2013
Hiệu lực: 10/04/2013
13 667QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Gói 3 Khu 6 tại xã Tân Linh, huyện Đại Từ Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo Ban bành: 10/04/2013
Hiệu lực: 10/04/2013
11 644/QĐ-UBND Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 về thu hồi đất, giao đất cho UBND huyện Đại Từ để thực hiện dự án TĐC xóm Khuôn I, xã Phục Linh. Ban bành: 05/04/2013
Hiệu lực: 05/04/2013