Văn bản quy phạm pháp luật

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực ban hành
Hình thức văn bản
Cụm từ tìm kiếm
 
Số bản ghi  
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾUNgày/Trạng thái
28 19/2013/QĐ-UBND Quyết định quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) để lại, phương thức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Ban bành: 10/10/2013
Hiệu lực: 10/10/2013
27 1788/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của xưởng tuyển kẽm chì Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh TN Ban bành: 13/09/2013
Hiệu lực: 13/09/2013
26 1264/QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB Gói 34.9 - Khu 3 tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo Ban bành: 04/07/2013
Hiệu lực: 04/07/2013
25 1128/QĐ - UBND Quyết định về việc việc phê duyệt phương án bồi thườnghỗ trợ GPMB Gói 3.1 - Khu 3 tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo Ban bành: 30/06/2013
Hiệu lực: 30/06/2013
24 1129/QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB Gói 3.5 - Khu 6 tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo Ban bành: 18/06/2013
Hiệu lực: 18/06/2013
23 1076/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, giao đất cho UBND huyện Đại Từ để thực hiện Dự án xây dựng Bãi chứa và xử lý rác thải thị trấn Đại Từ Ban bành: 10/06/2013
Hiệu lực: 10/06/2013
22 1046/QĐ - UBND Quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB Gói 3.6 Khu 6 địa phận xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ Ban bành: 05/06/2013
Hiệu lực: 05/06/2013
21 989/QĐ - UBND Quyết định số 989/QĐ - UBND về việc việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Đồi Trực, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Phương Nhung Ban bành: 27/05/2013
Hiệu lực: 27/05/2013

Trang đầu | 1 2 [3]