Văn bản pháp quy Trung Ương

Search

STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
1 62/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
2 60/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
3 58/2020/QH14 16/06/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án
4 61/2020/QH14 17/06/2020 Luật Đầu tư
5 59/2020/QH14 17/06/2020 Luật Doanh nghiệp
6 57/2020/QH14 16/06/2020 Luật Thanh niên
7 56/2020/QH14 10/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
8 63/2020/QH14 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
9 64/2020/QH14 18/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
10 65/2020/QH14 19/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
11 26/2019/BKHCN 25/12/2019 Thông tư quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
12 27/2019/TT-BKHCN 26/12/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia
13 Nghị định 60/2019/NĐ-CP 07/05/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
14 Nghị định 13/2019/NĐ-CP 02/01/2019 Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 58 của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
15 03/2019/TT-BNV 14/05/2019 Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
16 298/CP-V.I 22/07/2019 Công văn 298/CP-V.I của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
17 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
18 29/2018/QH14 15/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước của Quốc hội, số 29/2018/QH14
19 48/2019/QH14 22/11/2019 Luật Dân quân tự vệ, số 48/2019/QH14
20 52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, số 52/2019/QH14
21 41/2019/QH14 14/06/2019 Luật Thi hành án hình sự của Quốc hội, số 41/2019/QH14
22 44/2019/QH14 14/06/2019 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Quốc hội, số 44/2019/QH14
23 17/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 Thông tư 17/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
24 16/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 Thông tư 16/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"
25 12/2019/TT-BKHCN 15/11/2019 Thông tư 12/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm
26 10/2019/TT-BKHCN 29/10/2019 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
27 09/2019/TT-BKHCN 30/09/2019 Thông tư 09/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em"
28 08/2019/TT-BKHCN 25/09/2019 Thông tư 08/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED"
29 07/2019/TT-BKHCN 26/07/2019 Thông tư 07/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
30 03/2019/TT-BKHCN 26/06/2019 Thông tư 03/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
123
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login