Văn bản pháp quy trong Tỉnh

Search

STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
1 09/2019/NQ-HĐND 11/12/2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên
2 2645/QĐ-UBND 09/10/2018 Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Công Thương; Giao thông vận tải; Y tế; Giáo dục và đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tư pháp; Dân tộc; Khoa học và Công nghệ; Ngoại giao; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Thái Nguyên.
3 119/KH-UBND 17/07/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
4 21/CT-TU 25/07/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa
5 113 / KH-UBND 30/06/2017 Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025
6 83 / KH-UBND 11/05/2017 Kế hoạch Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
7 2130/QĐ-UBND 24/08/2015 QĐ Thành lập Qũy Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên
8 14/2016/QĐ-UBND 11/05/2016 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
9 10/2016/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
10 11/2016/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
11 3459/QĐ-UBND 08/12/2015 Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên
12 02/QĐ-KHCN 07/01/2016 Quyết định V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức tham mưa tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
13 3674/QĐ-UBND 25/12/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên năm 2016
14 3476/QĐ-UBND 08/12/2015 Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên
15 36/2015/QĐ-UBND 25/11/2015 Quyết định ban hành Quy định và Hướng dẫn một số nội dung về thi đua khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên
16 37/2015/QĐ-UBND 25/11/2015 Quyết định ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán và hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên
17 33/2015/QĐ-UBND 30/10/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên
18 1737/QĐ-UBND 15/07/2015 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
19 155 /QĐ-KHCN 02/07/2012 Quyết định số 155 /QĐ-KHCN ngày 2/7/2012 của Sở KH&CN Thái nguyên Về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, giải pháp công tác khi xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
20 154/QĐ-KHCN 02/07/2012 Quyết định 154/QĐ-KHCN ngày 2/7/2012 của Sở KH&CN Thái Nguyên Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tại Sở Khoa học và Công nghệ
21 1474/QĐ-UBND 11/07/2011 Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án năm 2013
22 1241/QĐ-UBND 18/06/2012 Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v kiện toàn Hội đồng chính sách KH&CN tỉnh Thái Nguyên
23 22/2011/QĐ-UBND 26/05/2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Quy chế Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login