Ngày: 11/4/2019 12:00:00 AM / Số lượt xem: 316
Hội đồng KH&CN đánh giá nghệm thu đề tài cấp tỉnh
Chiều ngày 28/8/2020, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng KHCN tỉnh đánh giá nghiệm thu đề tài “Luận cứ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030”. Đồng chí Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng, được ủy quyền chủ trì cuộc họp.

Đề tài “Luận cứ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030” do Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tổ chức thực hiện theo quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên, thời gian thực hiện là 12 tháng.


Đơn vị thực hiện đề tài báo cáo kết quả thực hiện

trước Hội đồng KHCN cấp tỉnh

Nhóm nghiên cứu đã điều tra 4 nhóm đối tượng chính có liên quan bao gồm cán bộ quản lý cấp huyện, cá nhân/tổ chức kinh doanh, chuyên gia/nhà khoa học và người dân địa phương với tổng số 690 phiếu điều tra; nghiên cứu cơ sở thực tiễn trong phát triển kinh tế xã hội của một số tỉnh như: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và bài học kinh nghiệm cho tỉnh Thái Nguyên, tổ chức 04 cuộc hội thảo và nghiên cứu hoàn thành được các mục tiêu đã xây dựng, cụ thể gồm: Hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển KT-XH của địa phương; nghiên cứu, đánh giá thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển phát triển KT-XH tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020; nghiên cứu đánh giá bối cảnh quốc tế, trong nước, tiềm năng, lợi thế, cơ hội và thách thức, xây dựng được các kịch bản tăng trưởng kinh tế từ đó hình thành được luận cứ khoa học phát triển KT-XH tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn 2030.


Kết quả nghiên cứu của đề tài là hệ thống cơ sở dữ liệu, tài liệu để tham khảo trong đào tạo và xây dựng cơ chế, chính sách phát triển cũng như dự báo những kịch bản phát triển KT-Xh đến năm 2025, tầm nhìn 2030, đồng thời cũng là tài liệu có ý nghĩa để tham khảo trong quá trình xây dựng cũng như hoàn thiện các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Đề tài được Hội đồng KHCN đánh giá nghiệm thu xếp loại Giỏi.

Nguồn tin: Nguyễn Dung - Phòng QLKH
CÁC TIN LIÊN QUAN
CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Những sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên
CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18 - 5 - 2020
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login