CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 44/2019/QH14
Ngày ban hành 14/06/2019
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Quốc hội, số 44/2019/QH14
Chi tiết văn bản <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: bold;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Nghi&ecirc;m cấm uống rượu, bia trước v&agrave; trong khi tham gia giao th&ocirc;ng</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Đ&acirc;y l&agrave; nội dung đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; được Quốc hội ban h&agrave;nh tại Luật Ph&ograve;ng, chống t&aacute;c hại của rượu, bia 44/2019/QH14 ng&agrave;y 14/6/2019, c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 01/01/2020.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Theo đ&oacute;, để ph&ograve;ng ngừa tai nạn giao th&ocirc;ng, lần đầu ti&ecirc;n Quốc hội cụ thể h&oacute;a quy định cấm người điều khiển phương tiện giao th&ocirc;ng uống rượu, bia trước v&agrave; trong khi tham gia giao th&ocirc;ng v&agrave;o trong Luật. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Luật nghi&ecirc;m cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; cấm b&aacute;n, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; cấm sử dụng người lao động chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia v&agrave;o việc sản xuất, mua b&aacute;n rượu, bia.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Đặc biệt, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người lao động trong c&aacute;c cơ quan, tổ chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, qu&acirc;n nh&acirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, chiến sĩ, người l&agrave;m việc trong lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n; học sinh, sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được uống rượu, bia ngay trước, trong giờ l&agrave;m việc, học tập v&agrave; nghỉ giữa giờ l&agrave;m việc, học tập.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Cũng trong Luật n&agrave;y, Quốc hội quy định r&otilde; c&aacute;c địa điểm sau kh&ocirc;ng được uống rượu, bia: Cơ sở y tế; Cơ sở gi&aacute;o dục trong thời gian giảng dạy, học tập, l&agrave;m việc; Cơ sở, khu vực chăm s&oacute;c, nu&ocirc;i dưỡng, vui chơi, giải tr&iacute; d&agrave;nh cho người chưa đủ 18 tuổi; Cơ sở cai nghiện, cơ sở gi&aacute;o dục bắt buộc, trường gi&aacute;o dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nh&acirc;n v&agrave; cơ sở giam giữ kh&aacute;c; Cơ sở bảo trợ x&atilde; hội; Nơi l&agrave;m việc của cơ quan Nh&agrave; nước, tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội trong thời gian l&agrave;m việc, trừ địa điểm được ph&eacute;p kinh doanh rượu, bia&hellip;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Chi tiết xem tại file đ&iacute;nh k&egrave;m./.</span></p>
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm
CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Những sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên
CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18 - 5 - 2020
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login