Chi tiết Thông tinKH&CN

Tải xuống  Quay lại
Ngày: 20/11/2013 | Số lượt xem: 295 | Số lượt tải: 7 Facebook
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Nhan đề tài liệu Giới thiệu hai bài hát ca trù cuối cùng của thế kỷ XX
Hình ảnh minh hoạ
Tác giả
Chủ đề Giáo dục - Đào tạo
Mô tả Giới thiệu hai bài hát ca trù cuối cùng của thế kỷ XX là "ngôn chí" và "tức sự".
Nhà xuất bản
Tác giả phụ
Ngày tháng 20/11/2013
Loại tài liệu Document
Mô tả vật lý Document/pdf
Định danh
Nguồn gốc Cục TT KH&CN Quốc gia
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Liên kết
Nơi chứa TN-TTCN-1037
Bản quyền Thông tin chỉ dùng để nghiên cứu, học tập, không bán
Từ khoá ca trù, ngôn ngữ, đời sống, ngôn chí, tức sự
   
  Tải xuống  Quay lại

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 13  
Lixao  Tuần: 2981
Lixao Lixao  Tổng: 124873676