Chi tiết Tin tức - Sự kiện

Thứ tư, Ngày 16/10/2013 Facebook
Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh giám sát về kết quả thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Phú Bình.
Ngày 15/10, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi giám sát về kết quả thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và tình hình quản lý sử dụng đất của các nông lâm trường trên địa bàn huyện Phú Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Mùi, Tỉnh Ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách chủ trì buổi giám sát.

Toàn cảnh buổi giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Hiện nay, huyện Phú Bình có 25.171,49 ha diện tích đất tự nhiên được sử dụng , trong đó, diện tích đất cần cấp GCNQSDĐ là 22.034,48 ha, chiếm 87,54% diện tích, bao gồm: đất của tổ chức, đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, đất văn hóa, y tế giáo dục đất của hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư, đất lâm nghiệp do Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên quản lý; diện tích đất không phải cấp GCN là 3.137,11 ha, chiếm 12,46% diện tích

Tính đến hết ngày 30/9/2013, toàn huyện đã cấp giấy chứng nhận được 17.819,42 ha, đạt 80,87% diện tích cần cấp (không tính diện tích đất lâm nghiệp do Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên quản lý 2.261,48 ha thì đạt 90,12% ), trong đó diện tích đã cấp cho các tổ chức là 472,78 ha/584,63 ha, đạt 80,87% so với diện tích cần cấp; diện tích đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư được 17.346,64 ha/19.188,27 ha, đạt 90,40% so với diện tích cần cấp. Dự kiến đến hết ngày 31/12, toàn huyện cấp GCNQSDĐ cho 18.819,42 ha, đạt 85,41% diện tích cần cấp. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, vướng mắc là hiện nay diện tích đất của toàn huyện còn tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận là 4.214,96 ha; tiến độ đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, kê khai cấp giấy chứng nhận lồng ghép của đơn vị tư vấn còn chậm; ranh giới đất giữa đất công ty quản lý và hộ gia đình cá nhân sử dụng chưa rõ ràng; trình độ chuyên môn của cán bộ địa chính còn hạn chế, nhân lực phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận còn thiếu.

 Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường đôn đốc, kiểm tra tiến độ cấp Giấy chứng nhận tại các xã, thị trấn (đặc biệt ở những xã có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt thấp), Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên để đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đề  nghị với HĐND tỉnh, các ngành chức năng sớm ban hành quy trình hướng dẫn việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và kê khai cấp GCNQSDĐ; chỉ đạo, các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ đo đạc....,đề nghị không tính diện tích 2.216,48 ha đất lâm nghiệp của Công ty lâm nghiệp vào chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận cho huyện trong năm 2013 (với lý do diện tích đất trên chưa xác định được ranh giới, mốc giới và diện tích trên thực địa); tăng cường thêm nhân lực và trang thiết bị cho Văn phòng đăng ký cấp GCNQSDĐ cấp huyện, đáp ứng khối lượng công việc theo yêu cầu; hỗ trợ kinh phí để đo đạc,chỉnh lý hồ sơ địa chính......

Tại buổi giám sát, các đại biểu đóng góp ý kiến và đề nghị làm rõ một số nội dung trong báo cáo, đồng chí Nguyễn Văn Mùi, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách thay mặt đoàn giám sát tiếp thu những ý kiến, kiến nghị để trình lên cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết.Nguồn: Thainguyen.gov.vn
Tác giả: Thanh Thủy

Tác giả: Thanh Thủy (Thông tin từ Thainguyen.gov.vn)

Bình luận

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 42  
Lixao  Tuần: 26339
Lixao Lixao  Tổng: 124044238