Chi tiết Tin tức - Sự kiện

Thứ tư, Ngày 16/10/2013 Facebook
Kiểm tra, đánh giá công tác dân số - KHHGĐ và Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020.
Ngày 11/10/2013, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy đã làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương về kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện công tác dân số - KHHGĐ và Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 tại Thái Nguyên.

Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Dực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáoTỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Duy Sớm, Phó Vụ trưởng, Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn kiểm tra với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Thái Nguyên và các Sở, ngành của tỉnh

Các đại biểu đã nghe thuyết trình về Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác dinh dưỡng, công tác Dân số - Kế Hoạch hóa gia đình ( DS-KHHGĐ) của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua.

 

Cho đến nay, công tác DS-KHHGĐ còn một sô những khó khăn vướng mắc như: Mô hình tổ chức, bộ máy về công tác DS-KHHGĐ trong toàn quốc chưa có sự thống nhất về: Tổ chức bộ máy, nhân sự, chuyên môn chồng chéo ... gây khó khăn trong điều hành thực thi nhiệm vụ; chế độ phụ cấp quá thấp dẫn đến tâm lý cán bộ y tế không muốn làm công tác dân số, kinh phí quá eo hẹp…

Thái Nguyên là tỉnh miền núi, tốc độ phát triển kinh tế còn chậm, địa bàn rộng, đi lại khó khăn đặc biệt là các xã vùng sâu vùng xa, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống; cán bộ làm công tác dinh dưỡng còn chưa được đào tạo cơ bản, thiếu kinh nghiệm ... dẫn đến kết quả các hoạt động dinh dưỡng ở cộng đồng chưa cao; bên cạnh đó, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cộng tác viên còn thấp,  chưa tạo được nhiệt tình gắn bó lâu dài với chương trình; sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp liên ngành của các cấp chính quyền có nơi còn hạn chế; chương chình lồng ghép nhiều nên hiệu quả cũng chưa cao, kinh phí hạn hẹp …

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên đối với công tác DS-KHHGĐ thể hiện ở việc ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện, là một trong những tỉnh có nhiều thành tích về dân số KHHGĐ và dinh dưỡng. Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Đoàn Kiểm tra sẽ tiếp thu để có văn bản đề nghị tới các cơ quan Trung ương. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ là đầu mối lãnh đạo, chỉ đạo; định kỳ tổ chức giao ban, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành cùng triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ  đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, truyền thông nâng cao nhận thức của người dân xóa bỏ dần phong tục lạc hậu trong chiến lược dinh dưỡng, ưu tiên vùng sâu và vùng xa và đối tượng là bà mẹ và trẻ em.

 

 Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Bích Hằng

Tác giả: Bích Hằng (Thông tin từ thainguyen.gov.vn)

Bình luận

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 118  
Lixao  Tuần: 19062
Lixao Lixao  Tổng: 124227721