Chi tiết Tin tức - Sự kiện

Thứ ba, Ngày 18/3/2014 Facebook
Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình ứng dụng KH&CN xây dựng vùng sản xuất lúa nếp Vải đặc sản tại huyện Phú Lương vụ mùa năm 2013
Ngày 24/10/2013 tại Ủy ban nhân dân xã Ôn Lương huyện Phú Lương, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực
hiện mô hình ứng dụng KH&CN xây dựng vùng sản xuất lúa nếp Vải đặc sản tại huyện Phú Lương vụ mùa năm 2013. Mô hình thuộc Nhiệm vụ KH&CN “Chuyển giao kiến thức KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn tỉnh Thái Nguyên” được triển khai trong 3 năm (từ năm 2011 đến 2013). Với tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp khoa học của tỉnh là 144.760.000 đồng (thực hiện trong năm 2013).

           Tới dự hội thảo có phòng Quản lý KH&CN cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng NN&PTNT, Trạm Khuyến nông huyện Phú Lương, Lãnh đạo UBND xã Ôn Lương, Phủ Lý, Hợp Thành, Yên Đổ, Yên Trạch và các hộ nông dân tham gia mô hình.

Mô hình được triển khai nhân rộng năm thứ 3 với quy mô 50ha diện tích đất trồng nhằm bảo tồn giống lúa nếp Vải đặc sản và tiến tới xây dựng thương hiệu “Gạo nếp Vải đặc sản huyện Phú Lương”, làm tăng giá trị gạo nếp Vải trên thị trường, đồng thời duy trì chất lượng cũng như phát triển thành vùng sản xuất lúa hàng hóa của địa phương.

Để triển khai mô hình đạt hiệu quả cao, phòng NN&PTNT huyện Phú Lương đã tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật trồng, thâm canh, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản và chế biến sau thu hoạch lúa nếp Vải, áp dụng kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI cho 200 hộ nông dân. Mô hình hỗ trợ mua giống, vật tư, phân bón, thuốc BVTV theo đúng định mức quy định...

Mô hình lúa nếp Vải tại cánh đồng xã Ôn Lương

Tại Hội thảo, các hộ nông dân tham gia mô hình báo cáo tham luận đưa ra những thuận lợi cũng như khó khăn khi tham gia mô hình. Sau 6 tháng triển khai thực hiện mô hình, theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, các yếu tố cấu thành năng suất cho thấy với tổng diện tích 50ha cấy lúa nếp Vải cho năng suất trung bình đạt 4,52 tấn/ha, sản lượng đạt 226 tấn, tương ứng với giá trị thu được là 63,280,000 đồng/ha. Giá trị thu được trên tổng diện tích mô hình là 3,164,000,000 đồng, trừ chi phí cho thu lãi là 1,913,875,000 đồng. Thực hiện thành công mô hình nhân rộng vùng sản xuất lúa nếp Vải đặc sản tại huyện Phú Lương đã góp phần bảo tồn giống lúa nếp có năng suất, chất lượng cao. Với quá trình áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học và công nghệ, phù hợp với điều kiện của địa phương thông qua mô hình đã tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn huyện Phú Lương, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân và bước đầu thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới./. 

Tác giả: Tường Mai - Phòng Quản lý KH&CN cơ sở (Thông tin từ dosttn.gov.vn)

Bình luận

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 51  
Lixao  Tuần: 19549
Lixao Lixao  Tổng: 124221696