Chi tiết Tin tức - Sự kiện

Thứ sáu, Ngày 24/10/2014 Facebook
Kiểm tra tiến độ dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi
Ngày 25/9/2014 Sở KH&CN tiến hành kiểm tra, nghiệm thu khối lượng sản phẩm dự án “Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình nhân giống chè tại Thái Nguyên” thuốc chương trình Nông thn Miền núi, nhóm Trung ương
quản lý. Cơ quan chủ trì thực hiện: Doanh nghiệp Linh Lượng Thái Nguyên. Quy mô sản xuất 15 triệu cây giống chè trong 3 năm, gồm các giống: PH8, PH9, Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên và LDP1. Địa điểm triển khai tại vườn ươm của Doanh nghiệp Linh Lượng.

Kiểm tra vườn chè giống LDP1 tại DN Linh lượng

 

 

 

Qua kiểm tra thực tế tại vườn ươm cho thấy doanh nghiệp Linh lượng đã sản xuất được 6 triệu hom chè giống. Trong đó: giống PH8 và PH9 sản xuất 1 triệu hom tỉ lệ sống đạt 90%; giống Phúc Vân Tiên sản xuất 1 triệu hom tỉ lệ sống đạt 95%; giống Kim Tuyên sản xuất 2 triệu hom tỉ lệ sống đạt 85%; giống LDP1 sản xuất 2 triệu hom tỉ lệ sống đạt 90%. Các giống đều đã đạt tiêu chuẩn xuất vườn. Hiện tại Doanh nghiệp đã xuất cây cho một số huyện để thực hiện chủ trương cải tạo các nương chè già cồi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.           

Khu vườn ươm giống chè của DN Linh Lượng

Tác giả: Phạm Đông (Thông tin từ http://dosttn.gov.vn)

Bình luận

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 1048  
Lixao  Tuần: 18484
Lixao Lixao  Tổng: 123868919