CHI TIẾT PHIM KH&CN


Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Phương pháp nuôi dế mới với chi phí thấp

Ngày: 27/08/2013 | Số lượt xem: 250 | Số lượt tải: 1     Facebook

Phương pháp, nuôi dế, chi phí thấp

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 10  
Lixao  Tuần: 3698
Lixao Lixao  Tổng: 124880592