NỘI DUNG, QUY MÔ DỰ ÁN

Nội dung 1: Tổ chức khảo sát tại 35 xã  trong tỉnh Thái Nguyên, thuộc các huyện, thị (Phổ yên, Đại Từ, Võ Nhai, Đồng Hỷ, TP Thái Nguyên, Phú Bình, Sông Công, Phú Lương...) để lựa chọn 10 xã triển khai thí điểm xây dựng mô hình điểm truy cập khai thác thông tin KH&CN.


Nội dung 2: Đầu tư xây dựng phòng dữ liệu về thông tin KH&CN, tiến bộ KHKT và tiến bộ nông nghiệp mới.

-        Địa điểm đầu tư: Tại Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên;

-        Quy mô: 35- 40m2

-        Nội dung đầu tư xây dựng:

Xây dựng Cổng thông tin điện tử Thông tin KHCN tỉnh Thái Nguyên và 10 Website cho 10 xã điểm xây dựng nông thôn mới (được tham gia Dự án này) tích hợp trên Cổng thông tin điện tử KHCN tỉnh Thái Nguyên. Bổ sung trang thiết bị kỹ thuật như máy chủ, thiết bị bảo mật, camera an ninh, trang thiết bị cho bộ phận quản trị như máy vi tính PC, máy in, máy quét tài liệu, máy chiếu...

Nội dung 3: Xây dựng Kho thông tin số về KH&CN và giải pháp tích hợp thông tin số sẵn có:

-        Địa điểm đầu tư, cài đặt: Tại phòng cơ sở dữ liệu - Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên.

-        Quy mô đến năm 2015:

o   100.000 thông tin dạng văn bản;

o   30.000 thông tin dạng video (VCD và DVD);

o   10.000 thông tin dạng âm thanh (Mp3, WAV…);

o   20.000 thông tin dạng hình ảnh (dat, mpg, wmv, flv…).

-        Giai đoạn 2013 – 2014 cần đầu tư như sau:

o   10.500 thông tin dạng văn bản;

o   500 thông tin dạng video (VCD và DVD);

-        Nội dung:

o   Tiếp nhận, chuyển giao ….

o   Tạo lập CSDL và Kho thông tin số: thu thập, đánh giá và phân loại dữ liệu; chuẩn hóa và xây dựng Dữ liệu đặc tả (metadata); nhập dữ liệu; chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu; kiểm tra dữ liệu đã tạo lập;

Nội dung 4: Xây dựng mô hình về Điểm truy cập thông tin:

-        Địa điểm đầu tư: Tại 10 xã điểm thuộc các huyện, thị (Phổ yên, Đại Từ, Võ Nhai, Đồng Hỷ, TP Thái Nguyên, Phú Bình...)

-        Quy mô đầu tư: Mỗi xã xây dựng 01 Điểm truy cập thông tin (Tổng cộng 10 điểm truy cập thông tin) và các trang thiết bị.

-        Nội dung đầu tư tại mỗi xã:

a. Điểm truy cập thông tin

o   01 Máy tính màn hình cảm ứng tra cứu thông tin;

o   01 Cabin chứa máy tính tra cứu thông tin (bằng vật liệu nhôm kính);

o   01 đường truyền kết nối Internet tốc độ;

o   Thông tin hướng dẫn, chỉ dẫn.

-        Vị trí triển khai, lắp đặt:

o   Lắp đặt Điểm truy cập thông tin KH&CN trong Phòng thư viện hoặc Trung tâm học tập cộng đồng của UBND xã.

b. Tăng cường trang thiết bị cho bộ phận chủ chốt thực hiện dự án tại 10 xã được đầu tư, mỗi xã gồm các trang thiết bị sau:

o   01 bộ máy vi tính;

o   01 máy in;

Nội dung 5:  Đào tạo, tập huấn; chuyển giao công nghệ dự án:

          * Đào tạo cán bộ kỹ thuật viên:

-   Đào tạo lập trình, quản trị phòng dữ liệu multimedia, kho dữ liệu và các hệ thống phục vụ cung cấp thông tin: ứng cứu khẩn cấp, an ninh, an toàn hệ thống thông tin: 10 người;

-   Đào tạo 10 kỹ thuật viên cho 10 xã mỗi xã 01 người để các Học viên có trình độ lý luận cơ bản về khoa học thông tin và nghiệp vụ chuyên môn về quản trị thông tin, đáp ứng các nhiệm vụ trong dự án.

* Tập huấn

Tập huấn, phổ cập cho người dân kỹ năng khai thác thông tin tại Điểm truy cập thông tin: 200 người;
Tác giả: Nguyễn Hùng Khiêm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 16  
Lixao  Tuần: 3634
Lixao Lixao  Tổng: 124903160