DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Hệ quản trị môi trường ISO 14001
Số lượt xem: 349 | Số lượt tải:14
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo vệ môi trường
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 10/27/2013
Nội dung chính của sách bao gồm: Lý luận và các vấn đề phương pháp tiếp cận, cơ sở khoa học của các nội dung tiến hành, phương luận ISO 14001; Các phương pháp tiếp cận và thực thi ISO 14001 ở các nước trên thế giới; Áp dụng ISO 14001 vào một xí nghiệp vừa
Từ khóa: Hệ quản trị môi trường, môi trường, ISO 14001

Hệ quản trị môi trường ISO 14001 (Lý thuyết và thực hành)
Số lượt xem: 339 | Số lượt tải:20
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo vệ môi trường
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 9/14/2013
Để góp phần nâng cao nhận thức hệ quản trị môi trường, được sự tài trợ của trường Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM tác giả đã tìm tư liệu, biên dịch, tổng hợp, nhằm mục đích xuất bản tập sách này nhằm góp phần quản trị môi trường tốt nhất
Từ khóa: Hệ quản trị môi trường, hệ quản trị, môi trường, ISO 14001

Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ và môi trường (lần thứ sáu)
Số lượt xem: 314 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo vệ môi trường
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 9/4/2013
Cuốn sách công bố 48 công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước, trong đó phần lớn là của khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Từ khóa: Kỷ yếu, Hội nghị, KHCN, Môi trường

Khí thải và những hậu quả ảnh hưởng đến môi trường
Số lượt xem: 321 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo vệ môi trường
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 8/26/2013
Khí thải và những hậu quả ảnh hưởng đến môi trường
Từ khóa: Khí thải, hậu quả, ảnh hưởng, môi trường

Tuổi trẻ tham gia bảo vệ môi trường, đối phó với biến đổi khí hậu
Số lượt xem: 300 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo vệ môi trường
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 8/30/2013
Tuổi trẻ tham gia bảo vệ môi trường, đối phó với biến đổi khí hậu
Từ khóa: Tuổi trẻ, bảo vệ, môi trường, đối phó, biến đổi khí hậu, khí hậu

Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt tiêu huỷ thu hồi nhiệt
Số lượt xem: 318 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo vệ môi trường
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 8/27/2013
Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt tiêu huỷ thu hồi nhiệt
Từ khóa: Công nghệ, xử lý, rác thải, sinh hoạt, công nghệ, đốt tiêu hủy, thu hồi nhiệt

Xói mòn và rửa trôi đất - Biện pháp khắc phục
Số lượt xem: 848 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo vệ môi trường
Người đăng: Nguyễn Thị Thưởng | Ngày đăng: 1/14/2014
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Trong sản xuất nông nghiệp đất vừa là đối tượng lao động, vừa là tư liệu sản xuất không thể thay thế được. Việt Nam là nước 3/4 diện tích đất ở vùng đồi núi, có độ dốc cao, lượng mưa lớn (1800 - 2000mm/năm) tập trung vào 4 - 5 tháng mùa mưa với lượng mưa chiếm tới 80% tổng lượng mưa, thì hiện tượng xói mòn đất luôn xảy ra và gây hậu quả nghiêm trọng...
Từ khóa: Xói mòn, rửa trôi, Con người, khí hậu, độ dốc

Sử dụng cây che phủ và luân canh trong phòng trừ TT gây hại cây trồng
Số lượt xem: 344 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo vệ môi trường
Người đăng: Nguyễn Thị Thưởng | Ngày đăng: 12/31/2013
Sử dụng cây che phủ và luân canh trong phòng trừ TT gây hại cây trồng
Từ khóa: cây che phủ, luân canh, phân hữu cơ.

Sơ lược phát triển hóa học của đất
Số lượt xem: 322 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo vệ môi trường
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 12/31/2013
Hoá học đất bao gồm các phản ứng và các quá trình hoá học của đất gắn liền với sự sinh trưởng của thực vật, động vật và môi trường phát triển của con người. Các quá trình hoá học đất là nền tảng cho sự tiến hoá của địa quyển, sinh quyển và môi trường sống của con người. Vì vậy hoá học đất đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tài nguyên thiênnhiên, bảo vệ môi trường và sự bền vững của hệ sinh thái.
Từ khóa: Đất, Hoá học đất, Khoáng vật của đất.

Quy trình kỹ thuật che phủ đất dốc
Số lượt xem: 661 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực bảo vệ môi trường
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 4/25/2013
QUI TRÌNH KỸ THUẬT CHÈ PHỦ ĐẤT DỐC BẰNG LỚP PHỦ THỰC VẬT PHỤC VỤ SẢN XUẤT NGÔ NƯƠNG BỀN VỮNG
Từ khóa: Đất dốc, kỹ thuật, quy trình, thực vật, quy trình kỹ thuật che phủ đất dốc


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 8  
Lixao  Tuần: 5083
Lixao Lixao  Tổng: 124900779