DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Kỹ thuật trồng các giống lạc, đậu đỗ, rau quả và cây ăn củ mới
Số lượt xem: 359 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 8/2/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật trồng các giống lạc, đậu đỗ, rau quả và cây ăn củ mới.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, lạc, đậu đỗ, rau quả, cây ăn củ

Kỹ thuật trồng các giống ngô mới có năng suất cao
Số lượt xem: 361 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 8/2/2013
Các giống ngô mới năng suất cao và kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc ngô.
Từ khóa: ngô, năng suất, kỹ thuật, gieo trồng, chăm sóc

Cây ngô
Số lượt xem: 359 | Số lượt tải:10
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 8/2/2013
Tình hình sản xuất ngô và vai trò cây ngô trong nền kinh tế; kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây ngô.
Từ khóa: kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, cây ngô

Giống lúa và sản xuất hạt giống lúa tốt
Số lượt xem: 382 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/27/2013
Đặc tính một số giống lúa cao sản đang được sản xuất tại miền Nam IR64 và nhóm lúa thơm đặc sản lúa nàng hương.
Từ khóa: giống lúa, sản xuất, hạt giống

Hướng dẫn biện pháp kỹ thuật gieo trồng lúa cạn
Số lượt xem: 365 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/27/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật gieo trồng lúa cạn.
Từ khóa: kỹ thuật, gieo trồng lúa cạn

Giống lúa lai Trung Quốc và kỹ thuật gieo trồng
Số lượt xem: 340 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/26/2013
Khái quát tình hình nghiên cứu và sản xuất lúa lai trên thế giới và trong nước, giống lúa lai Trung Quốc và kỹ thuật gieo trồng.
Từ khóa: lúa lai Trung Quốc, kỹ thuật trồng

Cây có củ và kỹ thuật thâm canh - Quyển 2
Số lượt xem: 342 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/26/2013
Kỹ thuật trồng cây sắn.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, cây sắn

Cây có củ và kỹ thuật thâm canh - Quyển 1
Số lượt xem: 353 | Số lượt tải:10
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/26/2013
Kỹ thuật trồng cây khoai lang.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, cây khoai lang

Những kiến thức cần biết về bảo quản ngô ở quy mô hộ dân
Số lượt xem: 342 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/26/2013
Tổng hợp những kiến thức cần biết về bảo quản ngô ở quy mô hộ dân.
Từ khóa: bảo quản, ngô, thu hoạch

Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân
Số lượt xem: 365 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/26/2013
Kỹ thuật thâm canh mạ, thâm canh lúa gieo thẳng.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, thâm canh, mạ, lúa


[1] 2 3 4 5 6 7 | Trang cuối

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 18  
Lixao  Tuần: 5073
Lixao Lixao  Tổng: 124900758