DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Hướng dẫn trồng cây trong trang trại - Cây chè
Số lượt xem: 333 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 10/26/2013
Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp cho người trồng chè biết thêm những giống chè mới có năng suất cao, phẩm chất tốt và kỹ thuật trồng chè, bắt đầu từ khâu chọn đất, ươm cây… đến khâu chế biến, bảo quản.
Từ khóa: Trồng cây trong trang trại, cây chè, trang trại

Kỹ thuật trồng cây cao su với diện tích nhỏ
Số lượt xem: 339 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 8/1/2013
Kỹ thuật trồng cây cao su với diện tích nhỏ, cách chăm sóc, thu hoạch và phòng trừ sâu bệnh cho cây cao su.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, cây cao su, chăm sóc, thu hoạch, phòng trừ sâu bệnh

Cây chè Việt Nam - Năng lực cạnh tranh xuất khẩu và phát triển
Số lượt xem: 391 | Số lượt tải:14
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/26/2013
Năng lực cạnh tranh xuất khẩu và phát triển cây chè ở Việt Nam.
Từ khóa: cây chè, cạnh tranh, xuất khẩu, phát triển

Cây chè - Các biện pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
Số lượt xem: 363 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/26/2013
Các biện pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cây chè.
Từ khóa: cây chè, biện pháp, năng suất, chất lượng

Nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu của điều, chè và cà phê Việt Nam
Số lượt xem: 299 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/25/2013
Nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu của điều, chè và cà phê Việt Nam.
Từ khóa: chất lượng, giá trị xuất khẩu, điều, chè, cà phê

Kinh nghiệm trồng điều theo phương pháp mới
Số lượt xem: 289 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/24/2013
Kỹ thuật trồng và chăm sóc điều theo phương pháp mới.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, chăm sóc, phương pháp, điều

Trồng tiêu thế nào cho hiệu quả
Số lượt xem: 292 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/6/2013
Tài liệu cung cấp các kiến thức trồng cây tiêu từ việc chọn giống, làm đất, phân bón, phòng trừ sâu bệnh cho đến khâu thu hoạch.
Từ khóa: cây tiêu, kỹ thuật trồng, chọn giống, làm đất, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch

Sổ tay quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây mía.
Số lượt xem: 310 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/6/2013
Đặc điểm và các biện pháp phòng trừ các loài dịch hại chính trên cây mía ở vùng Đông Nam Bộ; quy trình quản lý dịch hại mía ở vùng Đông Nam Bộ.
Từ khóa: sổ tay, quản lý, cây mía, đặc điểm, biện pháp, phòng trừ bệnh hại

Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi
Số lượt xem: 309 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/6/2013
Hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi; các bước tiến hành yêu cầu chứng nhận VIETGAP.
Từ khóa: sổ tay, sản xuất, nông nghiệp, chè búp tươi, quản lý, chất thải, thu hoạch, bảo quản

Quy trình phòng chống dịch hại tổng hợp sâu bệnh hại chè (IPM) trong sản xuất chè búp tươi an toàn
Số lượt xem: 309 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/6/2013
Quy trình phòng chống dịch hại tổng hợp (IPM) là một chiến lược phòng chống sâu bệnh, cỏ dại hại chè mang tính nguyên tắc dựa trên cơ sở sinh thái học, tùy từng hoàn cảnh cụ thể mà chọn lựa giải pháp tối ưu, nhằm bảo đảm sự ổn định của hệ sinh thái cây chè, an toàn với môi trường và có lợi về kinh tế.
Từ khóa: quy trình, phòng chống dịch hại, cây chè, sản xuất, chè búp


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 5  
Lixao  Tuần: 5092
Lixao Lixao  Tổng: 124900797