DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Những lưu ý khi trồng thanh long ruột đỏ ở Miền Bắc
Số lượt xem: 183 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/01/2014
Giới thiệu với bà con những lưu ý khi trồng thanh long ruột đỏ ở Miền Bắc
Từ khóa: Lưu ý, trồng thanh long, thanh long ruột đỏ, Miền Bắc

Nâng cao năng suất xuồng cơm vàng
Số lượt xem: 195 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/01/2014
Giới thiệu với bà con Quy trình xử lý ra hoa và giảm rụng trái trên nhãn xuồng cơm vàng nhằm nâng cao năng suất nhãn xuồng cơm vàng
Từ khóa: Nâng cao, năng suất, nhãn xuồng cơm vàng

Làm giàu từ trồng chuối tiêu hồng
Số lượt xem: 196 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 05/01/2014
Giới thiệu với bà con một giống cây trồng đã mang lại thu nhập cao, giúp nhiều bà con làm giàu từ giống cây trồng này đó là chuối tiêu hồng
Từ khóa: Làm giàu, trồng chuối, chuối tiêu hồng, chuối

Phát triển giống mít cao sản ruột đỏ
Số lượt xem: 422 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 31/08/2013
Phát triển giống mít cao sản ruột đỏ trên vùng đất Quảng Nam
Từ khóa: Giống mít cao sản, mít cao sản ruột đỏ, mít ruột đỏ

Mô hình tiết kiệm điện trong sản xuất thanh long
Số lượt xem: 211 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 30/08/2013
Giới thiệu tới bà con nông dân Mô hình tiết kiệm điện trong sản xuất thanh long
Từ khóa: Mô hình, tiết kiệm điện, sản xuất, thanh long

Lựa chọn giống nhãn chín muộn
Số lượt xem: 242 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 30/08/2013
Giới thiệu tới bà con cách lựa chọn giống nhãn chín muộn mang lại hiệu quả kinh tế cao
Từ khóa: Giống nhãn, nhãn chín muộn, nhãn

Giống chuối tiêu hồng
Số lượt xem: 245 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 30/08/2013
Giới thiệu tới bà con nông dân giống chuối tiêu hồng mang lại hiệu quả kinh tế cao
Từ khóa: Giống chuối, chuối tiêu hồng

Trồng chuối theo hướng hàng hóa
Số lượt xem: 206 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 30/08/2013
Cùng nông dân làm giàu: Trồng chuối theo hướng hàng hóa
Từ khóa: Trồng chuối, hướng hàng hóa, chuối, hàng hóa

Kinh nghiệm trồng thanh long ruột đỏ ở Miền Bắc
Số lượt xem: 200 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/08/2013
Giới thiệu với bà con những kinh nghiệm phát triển của cây thanhn long ruột đỏ ở Miền Bắc và tiềm năng của giống cây trồng mới này
Từ khóa: Kinh nghiệm, trồng thanh long, thanh long ruột đỏ, Miền bắc

Phương pháp chọn tạo giống cam mật không hạt
Số lượt xem: 259 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/08/2013
Giới thiệu với bà con phương pháp chọn tạo giống cam mật không hạt thành công
Từ khóa: Phương pháp, chọn tạo giống, giống cam mật không hạt, cam mật không hạt


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 8  
Lixao  Tuần: 3691
Lixao Lixao  Tổng: 124880576