DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Kỹ thuật trồng cây ăn quả khóm (Dứa)
Số lượt xem: 165 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 03/06/2013
Tài liệu tổng hợp các câu hỏi đáp về kỹ thuật trồng cây ăn quả khóm (Dứa).
Từ khóa: kỹ thuật trồng, cây ăn quả, cây dứa

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây vải
Số lượt xem: 165 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 03/06/2013
Tổng hợp những kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây vải.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cây vải

Phương pháp nhân giống một số loại cây ăn quả phổ biến
Số lượt xem: 204 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 12/11/2013
Phương pháp nhân giống một số loại cây ăn quả phổ biến như chuối, hồng xiêm, vải, na, hồng, mơ, dứa, …
Từ khóa: phương pháp, nhân giống, cây ăn quả

Hướng dẫn trồng và chăm sóc táo - bưởi - hồng - na - Phần 10
Số lượt xem: 194 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 11/11/2013
Các giống na và kỹ thuật trồng, thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm từ quả na.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, thu hoạch, bảo quản, chế biến, cây na

Hướng dẫn trồng và chăm sóc táo - bưởi - hồng - na - Phần 9
Số lượt xem: 198 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 11/11/2013
Kỹ thuật trồng, thu hoạch, bảo quản và chế biến cây hồng.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, thu hoạch, bảo quản, chế biến, cây hồng

Hướng dẫn trồng và chăm sóc táo - bưởi - hồng - na - Phần 8
Số lượt xem: 195 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 11/11/2013
Đặc điểm sinh trưởng, phát triển, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồng.
Từ khóa: đặc điểm sinh trưởng, kỹ thuật trồng, chăm sóc, hồng

Hướng dẫn trồng và chăm sóc táo - bưởi - hồng - na - Phần 7
Số lượt xem: 205 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 11/11/2013
Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây bưởi.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, bưởi, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

Hướng dẫn trồng và chăm sóc táo - bưởi - hồng - na - Phần 6
Số lượt xem: 207 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 11/11/2013
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bưởi.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, bưởi, chăm sóc

Hướng dẫn trồng và chăm sóc táo - bưởi - hồng - na - Phần 5
Số lượt xem: 187 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 11/11/2013
Kỹ thuật trồng cây bưởi và một số giống bưởi.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, bưởi, chăm sóc

Hướng dẫn trồng và chăm sóc táo - bưởi - hồng - na - Phần 4
Số lượt xem: 186 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 11/11/2013
Kỹ thuật trồng táo, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch táo.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, táo, phòng trừ sâu bệnh


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 8  
Lixao  Tuần: 3693
Lixao Lixao  Tổng: 124880580