DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây Dứa
Số lượt xem: 174 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong trồng cây dứa đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng cây dứa, chăm sóc cây dứa, phòng trừ sâu bệnh hại cây dứa

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh: Dứa - Chuối - Đu đủ
Số lượt xem: 194 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong trồng cây dứa, cây chuối và cây đu đủ đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng cây dứa, chăm sóc cây dứa, phòng trừ sâu bệnh hại cây dứa, trồng cây chuối, trồng cây đu đủ, chăm sóc cây chuối, chăm sóc cây đu đủ, phòng trừ sâu bệnh hại chuối, phòng trừ sâu bệnh hại đu đủ

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh: Cây Dưa hấu
Số lượt xem: 189 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong trồng cây dưa hấu đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng cây dưa hấu, chăm sóc cây dưa hấu, phòng trừ sâu bệnh hại cây dưa hấu, dưa hấu

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh: Xoài - Vú Sữa - Sa Pô - Dừa
Số lượt xem: 181 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong trồng cây xoài, vú sữa, sa pô, dừa đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng cây xoài, chăm sóc cây xoài, phòng trừ sâu bệnh hại cây xoài, cây xoài, trồng cây vú sữa, trồng cây xa pô, trồng cây dừa, chăm sóc cây xoài, chăm sóc vú sữa, chăm sóc xa pô, chăm sóc cây dừa

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây Mận
Số lượt xem: 182 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong trồng cây mận đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng cây mận, chăm sóc cây mận, phòng trừ sâu bệnh hại cây mận, cây mận

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây Ổi
Số lượt xem: 181 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong trồng cây ổi đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng cây ổi, chăm sóc cây ổi, phòng trừ sâu bệnh hại cây ổi, cây ổi

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây Táo
Số lượt xem: 179 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong trồng cây táo đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng cây táo, chăm sóc táo, phòng trừ sâu bệnh hại táo, cây táo

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh: Táo, Ổi, Mận
Số lượt xem: 244 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong trồng một số cây ăn quả như táo, ổi, mận đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng cây táo, trồng cây ổi, trồng cây mận, chăm sóc táo, chăm sóc ổi, chăm sóc mận, phòng trừ sâu bệnh hại ổi, phòng trừ sâu bệnh hại táo, phòng trừ sâu bệnh hại mận

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây Bòn bon
Số lượt xem: 180 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong sản xuất Bòn bon đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng cây bòn bon, chăm sóc cây bòn bon, phòng trừ sâu bệnh cây bòn bon, cây bòn bon

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây hồng
Số lượt xem: 179 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong sản xuất hồng đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng cây hồng, chăm sóc cây hồng, phòng trừ sâu bệnh cây hồng, cây hồng


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 8  
Lixao  Tuần: 3694
Lixao Lixao  Tổng: 124875119