DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho Bơ
Số lượt xem: 162 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong sản xuất Bơ đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng bơ, chăm sóc bơ, phòng trừ sâu bệnh bơ, cây bơ

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh: Bơ - Hồng - Bòn Bon
Số lượt xem: 187 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong sản xuất Bơ, Hồng, Bòn Bon đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng bơ, trồng hồng, trồng bòn bon, chăm sóc bơ, chăm sóc hồng, chăm sóc bòn bon, phòng trừ sâu bệnh bơ, phòng trừ sâu bệnh hồng, phòng trừ sâu bệnh bòn bon

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh Cây Hồ tiêu
Số lượt xem: 177 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong sản xuất hồ tiêu đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng hồ tiêu, chăm sóc hồ tiêu, phòng trừ sâu bệnh hồ tiêu, cây hồ tiêu, hồ tiêu

Cây Khế
Số lượt xem: 176 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Tài liệu được phát hành dưới hình thức tóm lược quy trình, công nghệ hoặc một kinh nghiệm dân gian kèm theo hình ảnh minh họa giới thiệu trọn vẹn một ứng dụng của cây khế
Từ khóa: Cây khế, kỹ thuật trồng khế, kỹ thuật chồng, trồng khế

Kỹ thuật trồng chuối năng suất cao
Số lượt xem: 189 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách trình bày các đặc tính thực vật, sinh lý sinh thái của cây chuối, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chế biến chuối để giúp người lao động hiểu rõ thêm về loại cây này, thu hoạch đạt năng suất, hiệu quả cao
Từ khóa: Kỹ thuật trồng chuối, trồng chuối, năng suất

Kỹ thuật trồng Nho
Số lượt xem: 186 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Nho là một loại cây ăn quả ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Ngoài việc bán trên thị trường, nho còn có thể xuất khẩu đem lại giá trị kinh tế cao. Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc kỹ thuật trồng nho sao cho mang lại năng suất cao
Từ khóa: Kỹ thuật trồng Nho, trồng nho, cây nho

Cây Mận và kỹ thuật trồng
Số lượt xem: 183 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc những kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cây Mận
Từ khóa: Cây mận, Kỹ thuật trồng, trồng mận, kỹ thuật trồng mận

Cây Nhãn và kỹ thuật trồng
Số lượt xem: 184 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc những kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cây Nhãn
Từ khóa: Cây nhãn, Kỹ thuật trồng, trồng nhãn, kỹ thuật trồng nhãn

Cây Vải và Kỹ thuật trồng
Số lượt xem: 176 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc những kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cây Vải
Từ khóa: Cây Vải, Kỹ thuật trồng, trồng vải, kỹ thuật trồng vải

Cây Hồng Xiêm và kỹ thuật trồng
Số lượt xem: 274 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc những kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cây Hồng xiêm
Từ khóa: Cây hồng xiêm, kỹ thuật trồng hồng xiêm, cây hồng xiêm


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 20  
Lixao  Tuần: 3708
Lixao Lixao  Tổng: 124880625