DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Sâu ăn tạp, sâu ổ, sâu đàn hại dưa hấu
Số lượt xem: 177 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 05/10/2013
Phương pháp phòng ngừa một số sâu bệnh cho dưa hấu
Từ khóa: Phòng ngừa, sâu bệnh, sâu hại, bệnh hại, dưa hấu

Sâu ăn tạp hại dưa hấu
Số lượt xem: 179 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 05/10/2013
Bướm đêm đẻ trứng thành ổ ở mặt dưới lá có lông vàng nâu che phủ. Sâu non mới nở sống tập trung nên còn được goijlaf sâu bầy…
Từ khóa: Sâu ăn tạp, bướm đêm, trứng, lông vàng, sâu non, dưa hấu

Sâu ăn lá hại dưa hấu
Số lượt xem: 158 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 05/10/2013
Phương pháp phòng ngừa một số sâu bệnh cho dưa hấu
Từ khóa: Phòng ngừa, sâu bệnh, sâu hại, bệnh hại, dưa hấu

Sâu ăn lá hại dưa hấu
Số lượt xem: 179 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 05/10/2013
Bướm đêm, đẻ trứng rời rạc trên các đọt non. Sâu nhỏ, màu xanh lá cây nhạt có sọc trắng giữa lưng, nhả tơ cuốn cac lá con rồi ăn phá.
Từ khóa: Sâu ăn lá, bướm đêm, sâu nhỏ, ăn phá, dưa hấu

Rệp dưa, rầy nhớt hại dưa hấu
Số lượt xem: 166 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 05/10/2013
Phương pháp phòng ngừa một số sâu bệnh cho dưa hấu
Từ khóa: Phòng ngừa, sâu bệnh, sâu hại, bệnh hại, dưa hấu

Rầy mềm hại dưa hấu
Số lượt xem: 181 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 05/10/2013
Rầy mềm là loại rầy nhỏ dài <2mm, màu xanh vàng đến xanh đen, có cánh hoặc không cánh, tập trung chích hút đọt và lá con của cây khiến đọt lá non nhăn nheo, lá bị vặn, còi cọc và có muội đen phủ.
Từ khóa: Rầy mềm, dưa hấu, phòng trừ sâu bệnh

Rầy lửa, bọ trĩ, bù trạch hại dưa hấu
Số lượt xem: 167 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 05/10/2013
Phương pháp phòng ngừa một số sâu bệnh cho dưa hấu
Từ khóa: Phòng ngừa, sâu bệnh, sâu hại, bệnh hại, dưa hấu

phòng trừ rệp sáp giả trên cây đu đủ
Số lượt xem: 182 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 04/10/2013
Phòng trừ sâu bệnh trên cây đu đủ
Từ khóa: Phòng trừ, sâu bệnh, bệnh hại, cây đu đủ

phòng tránh nhện đỏ hại đu đủ
Số lượt xem: 187 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 04/10/2013
Phòng trừ sâu bệnh trên cây đu đủ
Từ khóa: Phòng trừ, sâu bệnh, bệnh hại, cây đu đủ

Cách phòng và trị bệnh đu đủ xoắn lá
Số lượt xem: 181 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 15/09/2013
Phòng trừ sâu bệnh trên cây đu đủ
Từ khóa: Phòng trừ, sâu bệnh, bệnh hại, cây đu đủ


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 66  
Lixao  Tuần: 4577
Lixao Lixao  Tổng: 124802380