DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây Chuối
Số lượt xem: 180 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây Chuối mang lại hiệu quả kinh tế cao
Từ khóa: Phòng trị côn trùng, phòng trị nhện, côn trùng hại chuối, nhện hại chuối

Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái - Chuối, Táo
Số lượt xem: 178 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái như Chuối, táo
Từ khóa: Phòng trị côn trùng, phòng trị nhện, côn trùng hại chuối, côn trùng hại táo, nhện hại chuối, nhện hại táo

Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây khóm (dứa)
Số lượt xem: 166 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cho cây khóm (dứa)
Từ khóa: Phòng trị côn trùng, phòng trị nhện, côn trùng hại dứa, nhện hại dứa

Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây đu đủ
Số lượt xem: 168 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cho cây đu đủ
Từ khóa: Phòng trị côn trùng, phòng trị nhện, côn trùng hại đu đủ, nhện hại đu đủ

Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây dâu
Số lượt xem: 163 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cho cây dâu
Từ khóa: Phòng trị côn trùng, phòng trị nhện, côn trùng hại dâu, nhện hại dâu

Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây thanh long
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cho cây thanh long
Từ khóa: Phòng trị côn trùng, phòng trị nhện, côn trùng hại thanh long, nhện hại thanh long

Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây mít
Số lượt xem: 176 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cho mít
Từ khóa: Phòng trị côn trùng, phòng trị nhện, côn trùng hại mít, nhện hại mít

Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái - Dâu, mít, khóm, đu đủ, thanh long
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại Dâu, mít, khóm, đu đủ, thanh long
Từ khóa: Phòng trị côn trùng, phòng trị nhện, dâu, mít, khóm, đu đủ, thanh long

Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái - Mận (Roi)
Số lượt xem: 168 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây mận (cây roi)
Từ khóa: Phòng trị côn trùng, phòng trị nhện, côn trùng hại mận, nhện hại mận, cây ăn trái

Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái - Mãng cầu xiêm
Số lượt xem: 161 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây mãng cầu xiêm
Từ khóa: Phòng trị côn trùng, phòng trị nhện, côn trùng hại mãng cầu, nhện hại mãng cầu, mãng cầu xiêm, cây ăn trái


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 4  
Lixao  Tuần: 4508
Lixao Lixao  Tổng: 124802240