DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái - Mãng cầu ta
Số lượt xem: 166 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây Mãng cầu ta
Từ khóa: Phòng trị côn trùng, phòng trị nhện, côn trùng hại mãng cầu, nhện hại mãng cầu, mãng cầu ta, cây ăn trái

Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái - Mãng cầu ta, mãng cầu xiêm, mận
Số lượt xem: 165 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây Mãng cầu ta, mãng cầu xiêm, mận
Từ khóa: Phòng trị côn trùng, phòng trị nhện, côn trùng hại mãng cầu, nhện hại mãng cầu, côn trùng hại mận, nhện hại mận, mãng cầu ta, mãng cầu xiêm, cây ăn trái

Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái - Sầu riêng, Ổi
Số lượt xem: 176 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây Sầu riêng và cây ổi
Từ khóa: Phòng trị côn trùng, phòng trị nhện, côn trùng hại sầu riêng, nhện hại sầu riêng, côn trùng hại ổi, nhện hại ổi, cây ăn trái

Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái - Nhãn
Số lượt xem: 170 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây nhãn
Từ khóa: Phòng trị côn trùng, phòng trị nhện, côn trùng hại nhãn, nhện hại nhãn, cây ăn trái

Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái - Cây dừa
Số lượt xem: 174 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây dừa
Từ khóa: Phòng trị côn trùng, phòng trị nhện, côn trùng hại dừa, nhện hại dừa, cây ăn trái

Sâu đục quả hại mãng cầu ta
Số lượt xem: 226 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Cây mãng cầu ta (cây na) và cách phòng trừ hiệu quả: Sâu đục quả hại mãng cầu ta
Từ khóa: Sâu đục quả hại mãng cầu ta, sâu đục quả, mãng cầu ta, na

Sâu ăn lá hại mãng cầu ta
Số lượt xem: 167 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Cây mãng cầu ta (cây na) và cách phòng trừ hiệu quả: Sâu ăn lá hại mãng cầu ta
Từ khóa: Sâu ăn lá hại mãng cầu ta, sâu ăn lá, mãng cầu ta, na

Rệp sáp phấn hại mãng cầu ta
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Cây mãng cầu ta (cây na) và cách phòng trừ hiệu quả: Rệp sáp phấn hại mãng cầu ta
Từ khóa: Rệp sáp phấn hại mãng cầu ta, rệp sáp phấn, mãng cầu ta, na

Bọ vòi voi ăn hoa hại mãng cầu ta
Số lượt xem: 177 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Cây mãng cầu ta (cây na) và cách phòng trừ hiệu quả: Bọ vòi voi ăn hoa hại mãng cầu ta
Từ khóa: Bọ vòi voi ăn hoa hại mãng cầu ta, bọ vòi voi, mãng cầu ta, na

Bọ ăn lá hại mãng cầu ta
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Cây mãng cầu ta (cây na) và cách phòng trừ hiệu quả: Bọ ăn lá hại mãng cầu ta
Từ khóa: Bọ ăn lá hại mãng cầu ta, bọ ăn lá, mãng cầu ta, na


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 19  
Lixao  Tuần: 4523
Lixao Lixao  Tổng: 124802270