DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Bệnh thối rễ ở mãng cầu ta
Số lượt xem: 147 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Cây mãng cầu ta (cây na) và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh thối rễ ở mãng cầu ta
Từ khóa: Bệnh thối rễ ở mãng cầu ta, bệnh thối rễ, mãng cầu ta, na

Bệnh thán thư ở mãng cầu ta
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Cây mãng cầu ta (cây na) và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh thán thư ở mãng cầu ta
Từ khóa: Bệnh thán thư ở mãng cầu ta, bệnh thán thư, mãng cầu ta, na

Bệnh muội đen ở mãng cầu ta
Số lượt xem: 167 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Cây mãng cầu ta (cây na) và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh muội đen ở mãng cầu ta
Từ khóa: Bệnh muội đen ở mãng cầu ta, bệnh muội đen, mãng cầu ta, na

Bệnh đốm rong ở mãng cầu ta
Số lượt xem: 151 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Cây mãng cầu ta (cây na) và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh đốm rong ở mãng cầu ta
Từ khóa: Bệnh đốm rong ở mãng cầu ta, bệnh đốm rong, mãng cầu ta, na

Phòng trừ sâu bệnh cho Cây mãng cầu ta (cây na)
Số lượt xem: 159 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Cây mãng cầu ta (cây na) và cách phòng trừ hiệu quả
Từ khóa: Cây mãng cầu ta, cây na, mãng cầu, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

Sâu đục quả hại chôm chôm
Số lượt xem: 155 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Chôm Chôm và cách phòng trừ hiệu quả: Sâu đục quả hại chôm chôm
Từ khóa: Sâu đục quả hại chôm chôm

Sâu cuốn ống lá hại chôm chôm
Số lượt xem: 148 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Chôm Chôm và cách phòng trừ hiệu quả: Sâu cuốn ống lá hại chôm chôm
Từ khóa: Sâu cuốn ống lá hại chôm chôm

Sâu cuốn lá đọt hại chôm chôm
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Chôm Chôm và cách phòng trừ hiệu quả: Sâu cuốn lá đọt hại chôm chôm
Từ khóa: Sâu cuốn lá đọt hại chôm chôm

Sâu ăn hoa hại chôm chôm
Số lượt xem: 141 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Chôm Chôm và cách phòng trừ hiệu quả: Sâu ăn hoa hại chôm chôm
Từ khóa: Sâu ăn hoa hại chôm chôm

Rệp sáp phấn hại chôm chôm
Số lượt xem: 153 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Chôm Chôm và cách phòng trừ hiệu quả: Rệp sáp phấn hại chôm chôm
Từ khóa: Rệp sáp phấn hại chôm chôm, rệp sắp phấn, chôm chôm


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 32  
Lixao  Tuần: 4536
Lixao Lixao  Tổng: 124802296