DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Câu cấu xanh lớn hại chôm chôm
Số lượt xem: 156 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Chôm Chôm và cách phòng trừ hiệu quả: Câu cấu xanh lớn hại chôm chôm
Từ khóa: Câu cấu xanh lớn hại chôm chôm, câu cấu xanh, chôm chôm

Bọ xít nhãn hại chôm chôm
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Chôm Chôm và cách phòng trừ hiệu quả: Bọ xít nhãn hại chôm chôm
Từ khóa: Bọ xít nhãn hại chôm chôm, bọ xít, chôm chôm

Bệnh thối quả ở chôm chôm
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Chôm Chôm và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh thối quả ở chôm chôm
Từ khóa: Bệnh thối quả ở chôm chôm, bệnh thối quả, chôm chôm

Bệnh thán thư ở chôm chôm
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Chôm Chôm và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh thán thư ở chôm chôm
Từ khóa: Bệnh thán thư ở chôm chôm, bệnh thán thư, chôm chôm

Bệnh phấn trắng ở chôm chôm
Số lượt xem: 159 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Chôm Chôm và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh phấn trắng ở chôm chôm
Từ khóa: Bệnh phấn trắng ở chôm chôm, bệnh phấn trằng, chôm chôm

Bệnh cháy mép lá ở chôm chôm
Số lượt xem: 157 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Chôm Chôm và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh cháy mép lá ở chôm chôm
Từ khóa: Bệnh cháy mép lá ở chôm chôm, bệnh cháy mép lá, chôm chôm

Bệnh bồ hóng ở chôm chôm
Số lượt xem: 153 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Chôm Chôm và cách phòng trừ hiệu quả:
Từ khóa: Bệnh bồ hóng ở chôm chôm, bệnh bồ hóng, chôm chôm

Phòng trừ sâu bệnh cho cây Chôm Chôm
Số lượt xem: 161 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại, bệnh hại thường gặp ở Chôm Chôm và cách phòng trừ hiệu quả
Từ khóa: Cây chôm chôm, chôm chôm, trồng, chăm sóc, phòng trừ bệnh

Sâu đục quả nhãn
Số lượt xem: 161 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Sâu đục quả nhãn
Từ khóa: Sâu đục quả nhãn, sâu đục quả, nhãn

Sâu đục gân lá hại nhãn
Số lượt xem: 147 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Sâu đục gân lá hại nhãn
Từ khóa: Sâu đục gân lá hại nhãn, sâu đục gân, nhãn


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 8  
Lixao  Tuần: 3225
Lixao Lixao  Tổng: 124875424