DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Sâu cuốn lá hại nhãn
Số lượt xem: 146 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Sâu cuốn lá hại nhãn
Từ khóa: Sâu cuốn lá hại nhãn, sâu cuốn là, nhãn

Sâu ăn hoa nhãn
Số lượt xem: 149 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Sâu ăn hoa nhãn
Từ khóa: Sâu ăn hoa nhãn, sâu ăn hoa, nhãn

Ruồi đục quả nhãn
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Ruồi đục quả nhãn
Từ khóa: Ruồi đục quả nhãn, ruồi đục quả, nhãn

Rệp sáp phấn hại nhãn
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Rệp sáp phấn hại nhãn
Từ khóa: Rệp sáp phấn hại nhãn, rệp sáp phấn, nhãn

Dơi hại nhãn
Số lượt xem: 148 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Dơi hại nhãn
Từ khóa: Dơi hại nhãn, dơi, nhãn

Câu cấu xanh lớn hại nhãn
Số lượt xem: 167 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Câu cấu xanh lớn hại nhãn
Từ khóa: Câu cấu xanh lớn hại nhãn, câu cấu xanh, nhãn

Bướm hút quả hại nhãn
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Bướm hút quả hại nhãn
Từ khóa: Bướm hút quả hại nhãn, bướm hút quả, nhãn

Bọ xít hại nhãn
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Bọ xít hại nhãn
Từ khóa: Bọ xít hại nhãn, bọ xít, nhãn

Bọ dừa nâu hại nhãn
Số lượt xem: 157 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Bọ dừa nâu hại nhãn
Từ khóa: Bọ dừa nâu hại nhãn, dừa nâu, nhãn

Bệnh thối rễ nhãn
Số lượt xem: 158 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh thối rễ nhãn
Từ khóa: Bệnh thối rễ nhãn, thối rễ


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 47  
Lixao  Tuần: 4578
Lixao Lixao  Tổng: 124802382