DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Bệnh thối quả nhãn
Số lượt xem: 164 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh thối quả nhãn
Từ khóa: Bệnh thối quả nhãn, thối quả, nhãn

Bệnh thán thư ở nhãn
Số lượt xem: 171 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh thán thư ở nhãn
Từ khóa: Bệnh thán thư ở nhãn, thán thư, nhãn

Bệnh muội đen ở nhãn
Số lượt xem: 166 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh muội đen ở nhãn
Từ khóa: Bệnh muội đen ở nhãn, muội đen, nhãn

Bệnh khô cành ở nhãn
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh khô cành ở nhãn
Từ khóa: Bệnh khô cành ở nhãn, khô cành, nhãn

Bệnh cháy lá nhãn
Số lượt xem: 162 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh cháy lá nhãn
Từ khóa: Bệnh cháy lá nhãn, cháy lá, nhãn

Bệnh đốm tro lá nhãn
Số lượt xem: 171 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh đốm tro lá nhãn
Từ khóa: Bệnh đốm tro lá nhãn, bệnh đốm tro, nhãn

Bệnh đốm rong ở nhãn
Số lượt xem: 165 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh đốm rong ở nhãn
Từ khóa: Bệnh đốm rong ở nhãn, bệnh đốm rong, nhãn

Bệnh dán cao ở nhãn
Số lượt xem: 168 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh dán cao ở nhãn
Từ khóa: Bệnh dán cao ở nhãn, bệnh dán cao

Bệnh chổi rồng ở nhãn
Số lượt xem: 165 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả: Bệnh chổi rồng ở nhãn
Từ khóa: Bệnh chổi rồng ở nhãn, chổi rồng, nhãn

Phòng trừ sâu bệnh hại Nhãn
Số lượt xem: 167 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/09/2013
Giới thiệu một số sâu hại và bệnh hại thường gặp ở cây nhãn và cách phòng trừ hiệu quả
Từ khóa: Cây nhãn, nhãn, trồng nhãn, chăm sóc, phòng bệnh, bệnh hại


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 14  
Lixao  Tuần: 4518
Lixao Lixao  Tổng: 124802260