DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Xử lý bệnh chổi rồng trên cây nhãn
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 05/01/2014
Cây nhãn là cây ăn quả được trồng nhiều trên nhiều vùng trong cả nước. Hiện nay nhiều diện tích trồng nhãn bị bệnh chổi rồng gây hại. Xin giới thiệu với bà con cách xử lý bệnh chổi rồng trên cây nhãn
Từ khóa: Xử lý, bệnh chổi rồng, cây nhãn

Trừ cỏ cho vải nhãn
Số lượt xem: 152 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 11/09/2013
Giới thiệu các biện pháp phòng trừ cỏ dại như phòng trừ bằng phương pháp trồng trọt, bằng che phủ mặt đất, bằng biện pháp hóa học và phòng trừ bằng biện pháp sinh học nhằm giúp cho nhà nông kiến thức cần thiết để nâng cao năng suất cây trồng…
Từ khóa: Kỹ thuật, phòng trừ, cỏ dại, vải, nhãn

Trừ cỏ cho na
Số lượt xem: 166 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 11/09/2013
Giới thiệu các biện pháp phòng trừ cỏ dại như phòng trừ bằng phương pháp trồng trọt, bằng che phủ mặt đất, bằng biện pháp hóa học và phòng trừ bằng biện pháp sinh học nhằm giúp cho nhà nông kiến thức cần thiết để nâng cao năng suất cây trồng…
Từ khóa: Kỹ thuật, phòng trừ, cỏ dại, na

Trừ cỏ cho mơ
Số lượt xem: 146 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 11/09/2013
Giới thiệu các biện pháp phòng trừ cỏ dại như phòng trừ bằng phương pháp trồng trọt, bằng che phủ mặt đất, bằng biện pháp hóa học và phòng trừ bằng biện pháp sinh học nhằm giúp cho nhà nông kiến thức cần thiết để nâng cao năng suất cây trồng…
Từ khóa: Kỹ thuật, phòng trừ, cỏ dại, mơ

Trừ cỏ cho hồng
Số lượt xem: 145 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 11/09/2013
Giới thiệu các biện pháp phòng trừ cỏ dại như phòng trừ bằng phương pháp trồng trọt, bằng che phủ mặt đất, bằng biện pháp hóa học và phòng trừ bằng biện pháp sinh học nhằm giúp cho nhà nông kiến thức cần thiết để nâng cao năng suất cây trồng…
Từ khóa: Kỹ thuật, phòng trừ, cỏ dại, hồng

Trừ cỏ cho dứa
Số lượt xem: 154 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 11/09/2013
Giới thiệu các biện pháp phòng trừ cỏ dại như phòng trừ bằng phương pháp trồng trọt, bằng che phủ mặt đất, bằng biện pháp hóa học và phòng trừ bằng biện pháp sinh học nhằm giúp cho nhà nông kiến thức cần thiết để nâng cao năng suất cây trồng…
Từ khóa: Kỹ thuật, phòng trừ, cỏ dại, dứa

Trừ cỏ cho cam, quýt, chanh
Số lượt xem: 153 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 13/09/2013
Giới thiệu các biện pháp phòng trừ cỏ dại như phòng trừ bằng phương pháp trồng trọt, bằng che phủ mặt đất, bằng biện pháp hóa học và phòng trừ bằng biện pháp sinh học nhằm giúp cho nhà nông kiến thức cần thiết để nâng cao năng suất cây trồng…
Từ khóa: Kỹ thuật, phòng trừ, cỏ dại, cam, quýt, chanh

Trừ cỏ cho chuối
Số lượt xem: 153 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 13/09/2013
Giới thiệu các biện pháp phòng trừ cỏ dại như phòng trừ bằng phương pháp trồng trọt, bằng che phủ mặt đất, bằng biện pháp hóa học và phòng trừ bằng biện pháp sinh học nhằm giúp cho nhà nông kiến thức cần thiết để nâng cao năng suất cây trồng…
Từ khóa: Kỹ thuật, phòng trừ, cỏ dại, chuối

Nhân giống cây bằng ghép mắt
Số lượt xem: 220 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/08/2013
Giới thiệu với bà con Một số lưu ý khi nhân giống cây ăn quả, nhân giống cây có múi
Từ khóa: Nhân giống cây, giống cây, ghép mắt, cây ăn quả, cây có múi

Sâu vẽ bùa hại dưa hấu
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 05/10/2013
Thành trùng là ruồi nhỏ màu đen, cánh màng dài, đẻ trứng trên lá, trứng nở ra dòi đục lòn giữa hai biểu bì lá thành những đường hầm ngoằn ngoèo làm khô lá…
Từ khóa: Sâu vẽ bùa, ruổi nhỏ, dòi đục, dưa hấu


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 27  
Lixao  Tuần: 4531
Lixao Lixao  Tổng: 124802286