DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Đánh giá tiềm năng sản xuất đất lâm nghiệp Việt Nam
Số lượt xem: 340 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/27/2013
Đất vừa là tư liệu sản xuất vừa là môi trường quan trọng để sinh trưởng và phát triển. Những nghiên cứu về đất nói chung và đất lâm nghiệp nói riêng đã đạt nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực.
Từ khóa: đánh giá, sản xuất, đất lâm nghiệp

Hiệu quả kinh tế từ trồng rừng
Số lượt xem: 337 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/27/2013
Ý nghĩa và nguyên tắc chọn loại cây trồng và phương thức, phương pháp trồng rừng đạt hiệu quả kinh tế cao.
Từ khóa: trồng rừng, phương thức, phương pháp

Sổ tay phương pháp cùng tham gia làm tài liệu đào tạo khuyến lâm
Số lượt xem: 330 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/26/2013
Sự cần thiết phải làm tài liệu đào tạo khuyến lâm theo phương pháp cùng tham gia và một số hướng dẫn lồng ghép giới trong quá trình làm tài liệu đào tạo khuyến lâm.
Từ khóa: sổ tay, phương pháp, đào tạo, khuyến lâm

Nước và rừng đầu nguồn
Số lượt xem: 342 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/26/2013
Tình trạng sử dụng đất, nước và khai thác rừng hiện nay và bảo vệ đất, tái tạo nguồn nước và trồng rừng.
Từ khóa: nước, rừng đầu nguồn, đất, khai thác, trồng rừng

Kỹ thuật trồng và khai thác đặc sản rừng
Số lượt xem: 282 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/28/2013
Kỹ thuật trồng và khai thác một số cây trong công nghiệp chế biến và mỹ nghệ,; cây dược liệu.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, chế biến, mỹ nghệ, cây dược liệu

Tuyển tập tiêu chuẩn công nghiệp rừng Việt Nam
Số lượt xem: 290 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/27/2013
Tuyển tập tiêu chuẩn công nghiệp rừng Việt Nam gồm các phần các vấn đề chung, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, máy lâm nghiệp, an toàn lao động.
Từ khóa: tiêu chuẩn, công nghiệp rừng

Mô hình quản lý rừng bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi
Số lượt xem: 315 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 1/6/2014
Giới thiệu với bà con mô hình quản lý rừng bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi
Từ khóa: Mô hình, quản lý rừng, bền vững, Quảng Ngãi

Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 1996-2000
Số lượt xem: 351 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 9/18/2013
Cuốn sách tập hợp các kết quả nghiên cứu của các đề tài cấp Nhà nước, cấp ngành, các dự án điều tra cơ bàn, một số đề tài địa phương khác trong giai đoạn 1996 -2000
Từ khóa: Kết quả nghiên cứu, khoa học lâm nghiệp 1996-2000, đề tài cấp nhà nước, đề tài cấp ngành, dự án điều tra cơ bản

Kỹ thuật trồng cây Dó trầm
Số lượt xem: 319 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 3/19/2014
Cây Dó trầm không chỉ là một loại cây rừng mà đã là một cây kinh tế đem lại hiệu quả cao mà cây rừng khác không thể so sánh được. Khả năng phát triển của cây Dó trầm rất lớn và cũng rất thuận lợi, tất cả các tỉnh đều trồng được bằng nhiều hình thức thích hợp.
Từ khóa: cây dó trầm, nhân ươm, cây giống, chăm sóc, kỹ thuật

Kỹ thuật trồng cây Dó trầm (trầm hương) - Phần 04
Số lượt xem: 341 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 3/19/2014
Cây Dó trầm tự nhiên trong rừng nước ta đang có nguy cơ bị khai thác cạn kiệt, số cây còn lại không nhiều. Vì vậy muốn làm giàu rừng bằng cây Dó trầm cần phải bảo vệ và ngăn chặn chặt phá cây dó trầm đồng thời trông bổ sung cây dó trầm trong rừng tự nhiên.
Từ khóa: cây dó trầm, thu hoạch, tu bổ rừng, làm giàu rừng


[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Trang cuối

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 8  
Lixao  Tuần: 5099
Lixao Lixao  Tổng: 124900811