DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Kỹ thuật thu hoạch mủ cao su
Số lượt xem: 274 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/3/2013
Cao su là cây công nghiệp dài ngày, thời gian chăm sóc cao su từ lúc bắt đầu trồng đến lúc bắt đầu thu hoạch mủ kéo dài từ 5-7 năm và thu hoạch liên tục trong nhiều năm. Do thời gian thu hoạch mủ kéo dài trong nhiều năm nên việc thu hoạch mủ đúng kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo năng suất cao và bền vững trong nhiều năm.
Từ khóa: kỹ thuật, thu hoạch, mủ cao su, khai thác

Trừ cỏ cho cây trồng lâu năm
Số lượt xem: 298 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 11/12/2013
Trừ cỏ cho cây trồng lâu năm trước khi trồng và khi cây đang sinh trưởng.
Từ khóa: trừ cỏ, cây trồng lâu năm, biện pháp

Quản lý bệnh nấm phytophthora trên cây ca cao
Số lượt xem: 286 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 1/5/2014
Cách phòng trừ bệnh trên cây ca cao nhằm giúp bà con có những vùng ca cao đạt năng suất cao và chất lượng tốt
Từ khóa: Quản lý, bệnh nấm phytophthora, cây ca cao, trồng ca cao

Trừ cỏ cho thông lấy nhựa
Số lượt xem: 321 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 9/11/2013
Giới thiệu các biện pháp phòng trừ cỏ dại như phòng trừ bằng phương pháp trồng trọt, bằng che phủ mặt đất, bằng biện pháp hóa học và phòng trừ bằng biện pháp sinh học nhằm giúp cho nhà nông kiến thức cần thiết để nâng cao năng suất cây trồng…
Từ khóa: Kỹ thuật, phòng trừ, cỏ dại, thông lấy nhựa

Trừ cỏ cho mía
Số lượt xem: 312 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 9/11/2013
Giới thiệu các biện pháp phòng trừ cỏ dại như phòng trừ bằng phương pháp trồng trọt, bằng che phủ mặt đất, bằng biện pháp hóa học và phòng trừ bằng biện pháp sinh học nhằm giúp cho nhà nông kiến thức cần thiết để nâng cao năng suất cây trồng…
Từ khóa: Kỹ thuật, phòng trừ, cỏ dại, mía

Trừ cỏ cho chè
Số lượt xem: 315 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 9/13/2013
Giới thiệu các biện pháp phòng trừ cỏ dại như phòng trừ bằng phương pháp trồng trọt, bằng che phủ mặt đất, bằng biện pháp hóa học và phòng trừ bằng biện pháp sinh học nhằm giúp cho nhà nông kiến thức cần thiết để nâng cao năng suất cây trồng…
Từ khóa: Kỹ thuật, phòng trừ, cỏ dại,chè

Côn trùng và nhện hại cây trồng
Số lượt xem: 551 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Thưởng | Ngày đăng: 3/3/2014
Cuốn sách giới thiệu các kiến thức cơ bản về đời sống cây trồng, các yêu cầu về giống cây, đất trồng, phân bón, kỹ thuật canh tác và phòng trừ các loại dịch hại cây.
Từ khóa: côn trùng, nhện, đu đủ, vải, cao su, cam quýt, sắn, khoai, lúa

Cách phòng trị bệnh khô cành khô quả cho cây cà phê
Số lượt xem: 413 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Thưởng | Ngày đăng: 2/20/2014
Bệnh được phát hiện đầu tiên tại nước ta vào khoảng năm 1930, nhưng gây hại chưa nhiều. Sau đó do diện tích trồng cà phê ngày một gia tăng, nhất là ở các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh trung du phía Bắc, từ đó đã làm cho bệnh cũng phát triển theo và gây hại ngày một nhiều hơn.
Từ khóa: cà phê, khô cành, khô quả, phân Hiếu Giang


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 14  
Lixao  Tuần: 3632
Lixao Lixao  Tổng: 124903156