DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz - Yêu cầu kỹ thuật
Số lượt xem: 192 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/25/2013
Tiêu chuẩn này áp dụng cho hệ thống thiết bị điều chế góc đường bao không đổi sử dụng trong nghiệp vụ di động mặt đất, sử dụng các băng thông hiện có, hoạt động trên các dải tần số vô tuyến hoặc băng tần dân dụng 27 MHz, với khoảng cách kênh là 10 kHz, dành cho truyền dẫn thoại và dữ liệu.
Từ khóa: thiết bị vô tuyến, băng tần dân dụng, kỹ thuật

Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/ hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz - Yêu cầu kỹ thuật
Số lượt xem: 198 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/25/2013
Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị vô tuyến tương tự và tương tự-số kết hợp, có đầu nối ăng ten trong hoặc ngoài, làm việc trong băng tần dân dụng 27 MHz, điều chế đơn biên và/hoặc song biên, khoảng cách kênh 10 kHz dùng để truyền dữ liệu và thoại.
Từ khóa: thiết bị vô tuyến, điều chế đơn biên, kỹ thuật

Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn - Yêu cầu kỹ thuật
Số lượt xem: 186 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/25/2013
Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cho thiết bị điện thoại vô tuyến VHF hai chiều, hoạt động trong băng tần từ 156 MHz đến 174 MHz được phân bổ cho các nghiệp vụ lưu động hàng hải và thích hợp cho việc lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn thuộc hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu.
Từ khóa: thiết bị điện thoại VHF, kỹ thuật

Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS - Yêu cầu kỹ thuật
Số lượt xem: 180 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/25/2013
Những yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo thiết bị vô tuyến được thiết kế để sử dụng có hiệu quả phổ tần số vô tuyến được phân chia cho thông tin mặt đất, vũ trụ và nguồn tài nguyên quỹ đạo sao cho tránh khỏi sự can nhiễu có hạn.
Từ khóa: thiết bị thu phát vô tuyến, kỹ thuật

Các giao diện điện phân cấp số - Yêu cầu kỹ thuật
Số lượt xem: 185 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/25/2013
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các giao diện điện phân cấp số của các hệ thống thiết bị viễn thông được kết nối hoặc sử dụng trong mạng viễn thông Việt Nam.
Từ khóa: giao diện điện phân cấp số, kỹ thuật

Giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống truyền dẫn SDH - Yêu cầu kỹ thuật
Số lượt xem: 186 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/25/2013
Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu, chỉ tiêu kỹ thuật cần thiết đối với giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống thông tin cáp sợi quang SDH sử dụng trên mạng viễn thông Việt Nam.
Từ khóa: giao diện quang, thiết bị, hệ thống, kỹ thuật

Giao diện kết nối mạng - Yêu cầu kỹ thuật
Số lượt xem: 184 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/25/2013
Tiêu chuẩn này là cơ sở kỹ thuật cho việc kết nối mạng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông.
Từ khóa: giao diện, kết nối mạng, kỹ thuật

Đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật
Số lượt xem: 183 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/25/2013
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu cho đồng hồ chủ để cấp tín hiệu đồng bộ cho mạng số.
Từ khóa: đồng hồ chủ, mạng đồng bộ, kỹ thuật

Chất lượng mạng viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật
Số lượt xem: 179 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/25/2013
Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng tối thiểu, áp dụng cho mạng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phải thống nhất với nhau về chất lượng kết nối mạng tại điểm kết nối để đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng mạng viễn thông của tiêu chuẩn này.
Từ khóa: chất lượng, mạng viễn thông, kỹ thuật

Hệ thống báo hiệu R2 - Yêu cầu kỹ thuật
Số lượt xem: 195 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/25/2013
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị sử dụng trên mạng viên thông liên kết số.
Từ khóa: mạng viễn thông liên kết số, kỹ thuật


[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Trang cuối

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 25  
Lixao  Tuần: 3643
Lixao Lixao  Tổng: 124903178