DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Trừ cỏ cho cà phê, hồ tiêu
Số lượt xem: 330 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lâm nghiệp | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 9/13/2013
Giới thiệu các biện pháp phòng trừ cỏ dại như phòng trừ bằng phương pháp trồng trọt, bằng che phủ mặt đất, bằng biện pháp hóa học và phòng trừ bằng biện pháp sinh học nhằm giúp cho nhà nông kiến thức cần thiết để nâng cao năng suất cây trồng…
Từ khóa: Kỹ thuật, phòng trừ, cỏ dại, cà phê, hồ tiêu

Trừ cỏ cho đay
Số lượt xem: 315 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lâm nghiệp | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 9/13/2013
Giới thiệu các biện pháp phòng trừ cỏ dại như phòng trừ bằng phương pháp trồng trọt, bằng che phủ mặt đất, bằng biện pháp hóa học và phòng trừ bằng biện pháp sinh học nhằm giúp cho nhà nông kiến thức cần thiết để nâng cao năng suất cây trồng…
Từ khóa: Kỹ thuật, phòng trừ, cỏ dại, đay

Các biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa
Số lượt xem: 352 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lâm nghiệp | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Thưởng | Ngày đăng: 2/19/2014
Hiện nay, bệnh đạo ôn đang phát sinh gây hại rải rác trên các trà lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả điều tra, bệnh đạo ôn có khả năng phát triển mạnh trong thời gian tới. Để chủ động phòng trừ bệnh có hiệu quả, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên giới thiệu về bệnh đạo ôn và cách phòng trừ bệnh.
Từ khóa: bệnh đạo ôn, lúa, cổ bông, đốt thân, đạm Amonium sunfat, N-P-K

Bù Lạch (Bọ Trĩ) - Rice Thrips
Số lượt xem: 720 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lâm nghiệp | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Thưởng | Ngày đăng: 2/18/2014
Tài liệu mô tả giống sâu bệnh Bù Lạch và các biện pháp phòng trị
Từ khóa: Bù Lạch, Bọ Trĩ, Baliothips bijomio, Cây lúa


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 27  
Lixao  Tuần: 5081
Lixao Lixao  Tổng: 124900775