DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho Măng tre
Số lượt xem: 128 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong trồng măng tre đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng măng tre, chăm sóc măng tre, phòng trừ sâu bệnh hại măng tre, cây măng tre, măng tre

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho Khoai mỡ
Số lượt xem: 142 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong trồng khoai mỡ đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng khoai mỡ, chăm sóc khoai mỡ, phòng trừ sâu bệnh hại khoai mỡ, cây khoai mỡ, khoai mỡ

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho Củ đậu
Số lượt xem: 136 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong trồng và sản xuất củ đậu đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng củ đậu, chăm sóc cây củ đậu, phòng trừ sâu bệnh hại cây đậu, cây củ đậu, củ đậu

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho Hành tây
Số lượt xem: 110 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong sản xuất hành tây đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng hành tây, chăm sóc cây hành tây, phòng trừ sâu bệnh hại hành tây, hành tây

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho khoai tây
Số lượt xem: 116 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong sản xuất cà rốt đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng khoai tây, chăm sóc cây khoai tây, phòng trừ sâu bệnh hại khoai tây, khoai tây

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cà rốt
Số lượt xem: 116 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong sản xuất cà rốt đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng cà rốt, chăm sóc cây cà rốt, phòng trừ sâu bệnh hại cà rốt, cà rốt

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho củ cải
Số lượt xem: 108 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong sản xuất cây củ cải đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng cây củ cải, chăm sóc cây cây củ cải, phòng trừ sâu bệnh hại cây củ cải, cây củ cải

Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh: Rau ăn củ
Số lượt xem: 115 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con nông dân và các nhà làm vườn những hiểu biết cần thiết để áp dụng trong sản xuất rau ăn củ đạt kết quả tốt
Từ khóa: Trồng cây ăn củ, chăm sóc cây ăn củ, phòng trừ sâu bệnh hại cây ăn củ, cây ăn củ

Câu mè (cây vừng)
Số lượt xem: 110 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 05/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây mè (cây vừng)
Từ khóa: cây mè, cây vừng, trồng mè, trồng vừng

Cây đậu phộng (cây lạc)
Số lượt xem: 112 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 04/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây Đậu phộng (lạc)
Từ khóa: Trồng đậu phộng, trồng lạc, chăm sóc lạc, chăm sóc đậu phộng


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 1059  
Lixao  Tuần: 18494
Lixao Lixao  Tổng: 123868940