DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Kỹ thuật trồng rau mùi
Số lượt xem: 149 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 23/09/2013
Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau mùi
Từ khóa: Kỹ thuật, trồng, chăm sóc, rau mùi

Kỹ thuật trồng rau mồng tơi
Số lượt xem: 144 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 23/09/2013
Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau mồng tơi
Từ khóa: Kỹ thuật, trồng, chăm sóc, mồng tơi

Kỹ thuật trồng rau dền
Số lượt xem: 154 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 23/09/2013
Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau dền
Từ khóa: Kỹ thuật, trồng, chăm sóc, rau dến

Kỹ thuật trồng ngô (Kỹ thuật trồng bắp)
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 23/09/2013
Cuốn sách nhằm cung cấp cho bà con nông dân một số kiến thức cơ bản về cây ngô nhằm góp phần giúp bà con canh tác ngô đạt hiệu quả cao tạo thêm cơ sở thúc đẩy phát triển ngô ở nước ta.
Từ khóa: Kỹ thuật, trồng ngô, ngô, trồng bắp, giống ngô, chăm sóc ngô

Kỹ thuật trồng ngải giấm
Số lượt xem: 153 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 23/09/2013
Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau ngải giấm
Từ khóa: Kỹ thuật, trồng, chăm sóc, ngải giấm

Kỹ thuật trồng mướp đắng
Số lượt xem: 147 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 23/09/2013
Kỹ thuật trồng và chăm sóc mướp đắng
Từ khóa: Kỹ thuật, trồng, chăm sóc, mướp đắng

Kỹ thuật trồng mùi tây
Số lượt xem: 159 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 23/09/2013
Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau mùi tây
Từ khóa: Kỹ thuật, trồng, chăm sóc, mùi tây

Kỹ thuật trồng lá thơm chives
Số lượt xem: 167 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 23/09/2013
Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau thơm chives
Từ khóa: Kỹ thuật, trồng, chăm sóc, thơm chives

Kỹ thuật trồng khoai tây
Số lượt xem: 148 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 23/09/2013
Cuốn sách nhằm cung cấp cho bà con những kiến thức về cơ sở sinh học, yêu cầu sinh thái, kỹ thuật canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại… với mục đích giúp bà con trồng, sản xuất cây khoai tây đạt năng suất cao.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, khoai tây, canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hai

Kỹ thuật trồng húng tây
Số lượt xem: 147 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 23/09/2013
Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau húng tây
Từ khóa: Kỹ thuật, trồng, chăm sóc, húng tây


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 81  
Lixao  Tuần: 19213
Lixao Lixao  Tổng: 124463634