DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Kỹ thuật trồng thì là
Số lượt xem: 158 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 23/09/2013
Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau thì là
Từ khóa: Kỹ thuật, trồng, chăm sóc, thì là

Tủ sách bạn của nhà nông: Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại rau
Số lượt xem: 163 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 11/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc và bà con nông dân kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại rau
Từ khóa: Kỹ thuật, trồng, chăm sóc, trồng rau, chăm sóc rau

Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây
Số lượt xem: 164 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 11/09/2013
Bạn của nhà nông. Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây (Kỹ thuật trồng khoai tây)
Từ khóa: Kỹ thuật trồng, kỹ thuật chăm sóc, chăm sóc, trồng khoai tây, khoai tây

Giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng khoai lang
Số lượt xem: 153 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 11/09/2013
Giới thiệu tới bà con giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng khoai lang
Từ khóa: Giải pháp, kỹ thuật, nâng cao, năng suất, chất lượng, khoai lan

Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai lang
Số lượt xem: 158 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 11/09/2013
Bạn của nhà nông. Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai lang (Kỹ thuật trồng khoai lang)
Từ khóa: Kỹ thuật trồng, trồng khoai lang, chăm sóc khoai lang, khoai lang

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà chua
Số lượt xem: 192 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 11/09/2013
Bạn của nhà nông. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà chua (kỹ thuật trồng cà chua)
Từ khóa: Kỹ thuật, trồng cà chua, chăm sóc cà chua, cà chua

Tìm hiểu về cây ớt ngọt (trồng ớt ngọt)
Số lượt xem: 348 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Đặc điểm cây ớt ngọt, điều kiện phát triển tốt cho ớt ngọt
Từ khóa: Cây ớt ngọt, ớt ngọt, đặc điểm, điều kiện trồng

Một số biện pháp canh tác rau sạch
Số lượt xem: 163 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 26/08/2013
Giới thiệu tới bà con nông dân một số biện pháp canh tác rau sạch hiệu quả. Lợi ích canh tác rau bằng chế phẩm sinh học. Cách trồng rau tại nhà. Cách trồng rau hữu cơ
Từ khóa: Canh tác, rau, rau sạch, rau an toàn, trồng rau

Trồng hoa cúc theo hướng công nghệ cao
Số lượt xem: 180 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 26/08/2013
Giới thiệu tới bạn đọc và bà con kỹ thuật trồng hoa cúc theo hướng công nghệ cao mang lại hiệu quả cao
Từ khóa: Trồng hoa, hoa cúc, công nghệ mới

Trồng rau sạch bằng hệ thống vườn treo
Số lượt xem: 273 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây hoa mầu | Quy trình kỹ thuật
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 26/08/2013
Giới thiệu tới bạn đọc và bà con nông dân kỹ thuật trồng rau sạch bằng hệ thống vườn treo cho năng suất cao của Thạc sỹ Nguyễn Văn Quy
Từ khóa: Trồng rau, rau sạch, vườn treo


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 114  
Lixao  Tuần: 19383
Lixao Lixao  Tổng: 124463805