DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Thú nuôi gà nòi - Phần 6
Số lượt xem: 194 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Cách chọn gà có vảy tốt và chọn vảy ở chân gà nòi.
Từ khóa: thú nuôi, gà nòi, phương pháp, chăn nuôi

Thú nuôi gà nòi - Phần 5
Số lượt xem: 183 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Cách chọn gà có vảy tốt và chọn vảy ở chân gà nòi.
Từ khóa: thú nuôi, gà nòi, phương pháp, chăn nuôi

Thú nuôi gà nòi - Phần 4
Số lượt xem: 192 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Cách chọn gà có vảy tốt và chọn vảy ở chân gà nòi.
Từ khóa: thú nuôi, gà nòi, phương pháp, chăn nuôi

Thú nuôi gà nòi - Phần 3
Số lượt xem: 187 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Cách chọn ngoại hình gà nòi trống và gà nòi mái tốt.
Từ khóa: gà nòi trống, gà nòi mái, ngoại hình

Thú nuôi gà nòi - Phần 2
Số lượt xem: 192 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Cách chọn lông gà nòi theo ngũ hành. Những kiến thức để chọn gà linh và gà dữ.
Từ khóa: gà nòi, kỹ thuật, gà linh, gà dữ

Thú nuôi gà nòi - Phần 1
Số lượt xem: 192 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Nuôi gà và trọi gà là một trong những thú vui chơi dân gian của dân tộc ta vốn đã có từ lâu đời. Ngày nay thú vui chơi đó vẫn tồn tại và không ít những người đã dày công đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu về kỹ thuật cũng như nghệ thuật trong công việc tuyển chọ
Từ khóa: thú nuôi, gà nòi, phương pháp, chăn nuôi

Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm - Phần 9
Số lượt xem: 169 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Một số phương pháp xây dựng, pha trộn thức ăn và nước uống cho gia cầm.
Từ khóa: phương pháp, xây dựng, pha trộn, gia cầm, thưc ăn, nuôi dưỡng

Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm - Phần 8
Số lượt xem: 187 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Kỹ thuật nuôi gà sinh sản hướng trứng và chăn nuôi vịt.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, gà, sinh sản, vịt, chăn nuôi

Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm - Phần 7
Số lượt xem: 181 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Kỹ thuật nuôi dưỡng gia cầm.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, gia cầm, thức ăn, nuôi dưỡng

Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm - Phần 6
Số lượt xem: 188 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Thức ăn cho vịt và ngỗng công nghiệp.
Từ khóa: thức ăn, dinh dưỡng, gia cầm, chăn nuôi, vịt, ngỗng


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 17  
Lixao  Tuần: 3682
Lixao Lixao  Tổng: 124880557