DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Kỹ thuật mới về nuôi gà thịt công nghiệp & thả vườn - Phần 8
Số lượt xem: 163 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Phòng và trị bệnh cho gà.
Từ khóa: kỹ thuật, nuôi dưỡng, gà thịt công nghiệp, phòng bệnh, trị bệnh

Kỹ thuật mới về nuôi gà thịt công nghiệp & thả vườn - Phần 7
Số lượt xem: 166 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Nuôi gà thịt Broiler lông màu kiểu công nghiệp và nuôi gà thịt lông màu chăn thả.
Từ khóa: kỹ thuật, nuôi dưỡng, gà thịt Broiler, gà thịt

Kỹ thuật mới về nuôi gà thịt công nghiệp & thả vườn - Phần 6
Số lượt xem: 164 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Kỹ thuật nuôi dưỡng gà thịt và gà sinh sản.
Từ khóa: kỹ thuật, nuôi dưỡng, gà thịt, gà sinh sản

Kỹ thuật mới về nuôi gà thịt công nghiệp & thả vườn - Phần 5
Số lượt xem: 171 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Kỹ thuật nuôi dưỡng gà thịt và gà sinh sản.
Từ khóa: kỹ thuật, nuôi dưỡng, gà thịt, gà sinh sản

Kỹ thuật mới về nuôi gà thịt công nghiệp & thả vườn - Phần 4
Số lượt xem: 173 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Kỹ thuật nuôi dưỡng các loại gà giống thịt.
Từ khóa: kỹ thuật, nuôi dưỡng, gà giống thịt, gà sinh sản

Kỹ thuật mới về nuôi gà thịt công nghiệp & thả vườn - Phần 3
Số lượt xem: 168 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Kỹ thuật nuôi dưỡng các loại gà giống thịt.
Từ khóa: kỹ thuật, nuôi dưỡng, gà giống thịt, gà sinh sản

Kỹ thuật mới về nuôi gà thịt công nghiệp & thả vườn - Phần 2
Số lượt xem: 156 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Kỹ thuật nuôi dưỡng các loại gà giống thịt.
Từ khóa: kỹ thuật, nuôi dưỡng, gà giống thịt, gà sinh sản

Kỹ thuật mới về nuôi gà thịt công nghiệp & thả vườn - Phần 1
Số lượt xem: 157 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Lai tạo và chọn giống gà.
Từ khóa: kỹ thuật, gà thịt công nghiệp, lai tạo, chọn giống

Hướng dẫn kĩ thuật chăn nuôi gà công nghiệp - Phần 10
Số lượt xem: 164 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Tính giá thành phẩm chăn nuôi gà công nghiệp.
Từ khóa: kỹ thuật, chăn nuôi, gà công nghiệp

Hướng dẫn kĩ thuật chăn nuôi gà công nghiệp - Phần 9
Số lượt xem: 168 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Phòng trị một số bệnh thường gặp ở gà công nghiệp.
Từ khóa: phòng bệnh, trị bệnh, gà công nghiệp


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 17  
Lixao  Tuần: 2985
Lixao Lixao  Tổng: 124873684