DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Hướng dẫn kĩ thuật chăn nuôi gà công nghiệp - Phần 8
Số lượt xem: 185 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Chọn và bảo quản trứng giống, kỹ thuật ấp trứng, chế độ ấp trứng; kiểm tra sinh vật ấp trứng và đánh giá chất lượng gà nở.
Từ khóa: bảo quản, trứng giống, kỹ thuật, đánh giá

Hướng dẫn kĩ thuật chăn nuôi gà công nghiệp - Phần 7
Số lượt xem: 178 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Ấp trứng theo phương pháp công nghiệp.
Từ khóa: ấp trứng, phương pháp, chăm sóc, kỹ thuật

Hướng dẫn kĩ thuật chăn nuôi gà công nghiệp - Phần 6
Số lượt xem: 178 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng gà thịt.
Từ khóa: kỹ thuật, chăm sóc, nuôi dưỡng, gà thịt

Hướng dẫn kĩ thuật chăn nuôi gà công nghiệp - Phần 5
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng gà.
Từ khóa: kỹ thuật, chăm sóc, nuôi dưỡng, gà công nghiệp

Hướng dẫn kĩ thuật chăn nuôi gà công nghiệp - Phần 4
Số lượt xem: 174 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Chuồng trại, thiết bị và vệ sinh sát trùng chuẩn bị nuôi gà.
Từ khóa: chăn nuôi, gà công nghiệp, chuồng trại, thiết bị, vệ sinh sát trùng

Hướng dẫn kĩ thuật chăn nuôi gà công nghiệp - Phần 3
Số lượt xem: 177 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi gia cầm.
Từ khóa: chăn nuôi, gà công nghiệp, kỹ thuật, dinh dưỡng, thức ăn, gia cầm

Hướng dẫn kĩ thuật chăn nuôi gà công nghiệp - Phần 2
Số lượt xem: 177 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Kỹ thuật giống và nhân giống gia cầm.
Từ khóa: chăn nuôi, gà công nghiệp, kỹ thuật, nhân giống, gia cầm

Hướng dẫn kĩ thuật chăn nuôi gà công nghiệp - Phần 1
Số lượt xem: 181 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Tài liệu tổng hợp các kiến thức về sinh lý gia cầm, đặc điểm sinh lý tiêu hóa và sinh lý sinh sản.
Từ khóa: chăn nuôi, gà công nghiệp, gia cầm, sinh lý tiêu hóa, sinh lý sinh sản

Hướng dẫn chăm sóc chim, cách làm chuồng và cách nuôi chim
Số lượt xem: 177 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 30/10/2013
Cuốn sách hướng dẫn cách chăm sóc chim và tập trung toàn bộ các thao tác cần thiết để giữ sức khỏe cho chim, cũng như những triệu chứng bất thường của chúng
Từ khóa: Chăm sóc chim, làm chuồng cho chim, nuôi chim

Phương pháp nuôi Gà Sao
Số lượt xem: 174 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 30/10/2013
Cuốn sách trình bày những điều căn bản về kỹ thuật chăn nuôi gà sao giúp bạn đọc mới vào nghề có trong tay một tài liệu đầy đủ để tham khảo
Từ khóa: Phương pháp nuôi gà sao, nuôi gà sao, gà sao


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 10  
Lixao  Tuần: 2996
Lixao Lixao  Tổng: 124873709