DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Một số đặc tính sinh học của dê và vấn đề chăn nuôi dê ở Việt Nam
Số lượt xem: 140 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Sách giới thiệu với bạn đọc Một số đặc tính sinh học của dê và vấn đề chăn nuôi dê ở Việt Nam
Từ khóa: đặc tính sinh học, dê, chăn nuôi dê, Việt Nam

Một số giống dê của thế giới và Việt Nam
Số lượt xem: 137 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Sách giới thiệu với bạn đọc một số giống dê của thế giới và Việt Nam
Từ khóa: Giống dê, thế giới, Việt Nam

Một số giống dê của thế giới và Việt Nam
Số lượt xem: 135 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Sách giới thiệu với bạn đọc một số giống dê của thế giới và Việt Nam
Từ khóa: Giống dê, thế giới, Việt Nam

Nuôi dê sữa và dê thịt
Số lượt xem: 134 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Sách giới thiệu với bạn đọc các quá trình liên tục từ khâu chọn giống, kỹ thuật nuôi dê sữa, dê thịt, phòng chữa bệnh cho dê, bào chế các dược phẩm từ con dê, thuộc da dê, chế biến một số món ăn từ thịt và sữa dê
Từ khóa: Nuôi dê, dê sữa, dê thịt

Một số mô hình chăn nuôi cừu có hiệu quả kinh tế cao
Số lượt xem: 133 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Giới thiệu tới bạn đọc một số mô hình chăn nuôi cừu có hiệu quả kinh tế cao ở Ninh Thuận (Tài liệu trích từ cuốn Chăn nuôi cừu của NXB Nông nghiệp)
Từ khóa: Mô hình chăn nuôi cừu, hiệu quả kinh tế cao, kinh tế, chăn nuôi cừu

Dinh dưỡng và các phương thức chăn nuôi cừu
Số lượt xem: 137 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Nuôi cừu là một nghề chăn nuôi có nhiều lợi nhuận, tận dụng được đồng cỏ chăn thả của dê và bò, đồng thời tận dụng được nhiều sản phẩm phụ trong nông nghiệp
Từ khóa: Chăn nuôi cừu, nuôi cừu, cừu, dinh dưỡng, phương thức chăn nuôi cừu

Các giống cừu quan trọng
Số lượt xem: 130 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Tài liệu giới thiệu tới bạn đọc các giống cừu quan trọng, phân chia cừu theo hình dạng của đuôi, lông, da
Từ khóa: Chăn nuôi cừu, nuôi cừu, cừu, giống cừu

Quá trình phát triển chăn nuôi cừu trên thế giới và ở Việt Nam
Số lượt xem: 137 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Giới thiệu tới bà con quá trình phát triển chăn nuôi cừu trên thế giới và ở Việt Nam (Tài liệu trích từ cuốn Chăn nuôi Cừu của NXB Nông nghiệp)
Từ khóa: Chăn nuôi cừu, nuôi cừu, cừu, thế giới, Việt Nam

Chăn nuôi cừu
Số lượt xem: 136 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Nuôi cừu là một nghề chăn nuôi có nhiều lợi nhuận, tận dụng được đồng cỏ chăn thả của dê và bò, đồng thời tận dụng được nhiều sản phẩm phụ trong nông nghiệp
Từ khóa: Chăn nuôi cừu, nuôi cừu, cừu

Hướng dẫn nuôi ngựa trong gia đình
Số lượt xem: 130 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 10/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới các nông hộ có thêm những hiểu biết về cách nuôi ngựa, nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao trong việc nuôi dưỡng
Từ khóa: Hướng dẫn, nuôi ngựa, gia đình


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 40  
Lixao  Tuần: 26342
Lixao Lixao  Tổng: 124044248