DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Hướng dẫn nuôi trâu trong gia đình
Số lượt xem: 136 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới các nông hộ có thêm những hiểu biết về cách nuôi trâu nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao trong việc nuôi dưỡng
Từ khóa: Hướng dẫn, nuôi trâu, gia đình

Chăn nuôi dê
Số lượt xem: 144 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bà con một số thông tin, kiến thức mới trong chăn nuôi và chăm sóc đàn dê nhằm cải thiện năng suất đàn dê
Từ khóa: Chăn nuôi dê, chăn nuôi, nuôi dê, dê

Hướng dẫn nuôi trâu, ngựa trong gia đình
Số lượt xem: 132 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 13/09/2013
Cuốn sách giới thiệu tới các nông hộ có thêm những hiểu biết về cách nuôi trâu, ngựa, nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao trong việc nuôi dưỡng
Từ khóa: Hướng dẫn, nuôi trâu, nuôi ngựa, gia đình

Chương trình 100 nghề cho nông dân. Quyển 17. Nghề nuôi bò thịt
Số lượt xem: 161 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 01/10/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân một số kiến thức cơ bản trong nghề chăn nuôi bò thịt
Từ khóa: 100 nghề, nông dân, nghề nuôi bò thịt, nuôi bò, bò thịt

Chương trình 100 nghề cho nông dân. Quyển 16. Nghề nuôi bò sữa
Số lượt xem: 170 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 01/10/2013
Cuốn sách giới thiệu tới bà con nông dân một số kiến thức cơ bản trong nghề chăn nuôi bò sữa
Từ khóa: 100 nghề, nông dân, nghề nuôi bò sữa, nuôi bò, bò sữa

Lưu ý chọn giống bò sữa
Số lượt xem: 369 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 31/08/2013
Cùng với kỹ thuật chăm sóc thì vấn đề chọn con giống cũng đóng vai trò then chốt trong chăn nuôi bò, nó quyết định đến sản lượng, chất lượng thịt hay sữa. Giới thiệu với bà con những lưu ý khi chọn giống bò sữa
Từ khóa: Chọn giống bò sữa, chọn giống, bò sữa

Kỹ thuật nuôi heo lai rừng
Số lượt xem: 150 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 31/08/2013
Giới thiệu tới bà con Kỹ thuật nuôi heo rừng hiệu quả
Từ khóa: Kỹ thuật, nuôi heo lai rừng, heo lai, heo rừng

Chăn nuôi theo hướng đặc sản
Số lượt xem: 133 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 30/08/2013
Chăn nuôi theo hướng đặc sản, một số giống vật nuôi mới
Từ khóa: Chăn nuôi, đặc sản, vật nuôi mới

Chăn nuôi lợn hiệu quả nhờ thực hiện tốt vệ sinh phòng bệnh
Số lượt xem: 138 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 30/08/2013
Giới thiệu với bà con một mô hình chăn nuôi lợn hiệu quả nhờ thực hiện tốt vệ sinh phòng bệnh
Từ khóa: Chăn nuôi lợn, nuôi lợn, hiệu quả, vệ sinh, phòng bệnh

Xây dựng chồng trại nuôi dê
Số lượt xem: 201 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 30/08/2013
Giới thiệu tới bà con nông dân cách xây dựng chồng trại nuôi dê
Từ khóa: Xây dựng, chuồng trại, nuôi dê


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 60  
Lixao  Tuần: 26334
Lixao Lixao  Tổng: 124044223