DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Một số vấn đề sinh sản ở bò sữa - Phần 3
Số lượt xem: 159 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Biểu hiện động dục ở bò sữa.
Từ khóa: biểu điện động dục, bò sữa, sinh sản

Một số vấn đề sinh sản ở bò sữa - Phần 2
Số lượt xem: 145 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Quản lý động dục ở bò sữa.
Từ khóa: quản lý, động dục, bò sữa

Kỹ thuật tạo nguồn thức ăn gia súc thông thường - Phần 5
Số lượt xem: 131 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Phương pháp xây dựng khẩu phần thức ăn cho lợn.
Từ khóa: phương pháp, khẩu phần thức ăn gia súc, con lợn

Kỹ thuật tạo nguồn thức ăn gia súc thông thường - Phần 4
Số lượt xem: 138 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Phương pháp xây dựng khẩu phần thức ăn cho lợn.
Từ khóa: phương pháp, khẩu phần thức ăn gia súc, con lợn

Kỹ thuật tạo nguồn thức ăn gia súc thông thường - Phần 3
Số lượt xem: 131 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Kỹ thuật nuôi giun quế.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, giun quế, thức ăn gia súc

Kỹ thuật tạo nguồn thức ăn gia súc thông thường - Phần 2
Số lượt xem: 135 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Nhóm thức ăn gia súc cung cấp chất đạm.
Từ khóa: kỹ thuật, nguồn thức ăn, chăn nuôi, gia súc

Kỹ thuật tạo nguồn thức ăn gia súc thông thường - Phần 1
Số lượt xem: 138 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Các loại thức ăn thông thường dùng trong chăn nuôi.
Từ khóa: kỹ thuật, nguồn thức ăn, chăn nuôi, gia súc

Kỹ thuật chăn nuôi giống bò lai sind
Số lượt xem: 135 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 12/11/2013
Kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc và nuôi dưỡng bò laisind.
Từ khóa: kỹ thuật, chăn nuôi, chăm sóc, nuôi dưỡng, bò lai sind

Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa - bò thịt ở gia đình
Số lượt xem: 134 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 12/11/2013
Tài liệu cung cấp các thông tin về giống, thức ăn, thú y, kỹ thuật nuôi dưỡng đặc biệt nêu rõ cách xây dựng tiêu chuẩn và khẩu phần chăn nuôi bò sữa, bò thịt.
Từ khóa: kỹ thuật, chăn nuôi, bò sữa, bò thịt, chăm sóc, đặc điểm sinh học, phòng trị bệnh

Tài liệu tập huấn kỹ thuật chăn nuôi
Số lượt xem: 135 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Kỹ thuật nuôi lợn nái, lợn thịt, dê sữa, dê thịt và chăn nuôi bò.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, lợn nái, lợn thịt, dê sữa, dê thịt, bò


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 57  
Lixao  Tuần: 26337
Lixao Lixao  Tổng: 124044229