DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Kỹ thuật nuôi bò sữa bò thịt ở gia đình - Phần 5
Số lượt xem: 144 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Thành phần dinh dưỡng của một số thức ăn cho bò sữa.
Từ khóa: thức ăn, kỹ thuật, chế biến, sử dụng, bò sữa, dinh dưỡng

Kỹ thuật nuôi bò sữa bò thịt ở gia đình - Phần 4
Số lượt xem: 154 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Thức ăn, kỹ thuật chế biến và sử dụng của bò sữa.
Từ khóa: thức ăn, kỹ thuật, chế biến, sử dụng, bò sữa

Kỹ thuật nuôi bò sữa bò thịt ở gia đình - Phần 3
Số lượt xem: 134 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Những giống bò hiện có ở Việt Nam và công tác giống bò sữa và bò thịt.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, bò sữa, bò thịt, công tác giống

Kỹ thuật nuôi bò sữa bò thịt ở gia đình - Phần 2
Số lượt xem: 144 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Giống bò và công tác giống, bò sữa và bò thịt.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, bò sữa, giống bò, công tác giống, bò thịt

Kỹ thuật nuôi bò sữa bò thịt ở gia đình - Phần 1
Số lượt xem: 145 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Một số đặc điểm sinh học và khả năng cho sữa, thịt của bò sữa, bò thịt.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, bò sữa, đặc điểm sinh học, bò thịt

Hướng dẫn nuôi trâu, ngựa trong nông hộ - Phần 10
Số lượt xem: 126 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Bệnh ghẻ và bệnh tiên mao trùng.
Từ khóa: bệnh ghẻ, bệnh tiên mao trùng, triệu chứng, phòng bệnh, trị bệnh

Hướng dẫn nuôi trâu, ngựa trong nông hộ - Phần 9
Số lượt xem: 126 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Cách huấn luyện ngựa, phòng bệnh và chữa bệnh của ngựa.
Từ khóa: ngựa, huấn luyện, phòng bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn nuôi trâu, ngựa trong nông hộ - Phần 8
Số lượt xem: 130 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Cách nuôi ngựa cái giống.
Từ khóa: kỹ thuật, chăn nuôi, ngựa cái giống, phối giống, nuôi dưỡng

Hướng dẫn nuôi trâu, ngựa trong nông hộ - Phần 7
Số lượt xem: 132 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Cách chăn nuôi lợn.
Từ khóa: kỹ thuật, chăn nuôi, lợn, chăm sóc, sinh sản

Hướng dẫn nuôi trâu, ngựa trong nông hộ - Phần 6
Số lượt xem: 133 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Giá trị kinh tế và các giống ngựa ở Việt Nam.
Từ khóa: giá trị kinh tế, đặc điểm, ngựa


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 65  
Lixao  Tuần: 26326
Lixao Lixao  Tổng: 124044203