DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Hỏi đáp về thức ăn chăn nuôi heo
Số lượt xem: 118 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Giới thiệu tới bà con những câu hỏi đáp về thức ăn trong chăn nuôi heo
Từ khóa: Hỏi đáp, chăn nuôi heo, nuôi heo, thức ăn cho heo, thức ăn

Hỏi đáp tổng quát về chăn nuôi heo
Số lượt xem: 126 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Giới thiệu tới bà con những câu hỏi đáp tổng quát trong chăn nuôi heo
Từ khóa: Hỏi đáp, chăn nuôi heo, nuôi heo

Tạo độ thông thoáng cho chuồng nuôi bò sữa
Số lượt xem: 143 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 07/01/2014
Giới thiệu với bà con nông dân một số yêu cầu trong xây dựng cuồng trại trong chăn nuôi bò sữa nhằm tạo độ thông thoáng cho chuồng nuôi
Từ khóa: Độ thông thoáng, chuồng nuôi bò sữa, chuồng nuôi, bò sữa

Sinh trưởng và phát triển của trâu
Số lượt xem: 131 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 10/09/2013
Giới thiệu tới bạn đọc Sinh trưởng và phát triển của trâu (trích từ cuốn Con trâu Việt Nam của tác giả Nguyễn Đức Thạc)
Từ khóa: Sinh trưởng, phát triển, con trâu

Ngoại hình và thể chất con trâu
Số lượt xem: 140 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 10/09/2013
Giới thiệu tới bạn đọc Ngoại hình và thể chất con trâu (trích từ cuốn Con trâu Việt Nam của tác giả Nguyễn Đức Thạc)
Từ khóa: Ngoại hình trâu, thể chất trâu, con trâu

Nguồn gốc và sự hình thành giống trâu
Số lượt xem: 133 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 10/09/2013
Giới thiệu tới bạn đọc Nguồn gốc và sự hình thành giống trâu (trích từ cuốn Con trâu Việt Nam của tác giả Nguyễn Đức Thạc)
Từ khóa: Nguồn gốc, sự hình thành, giống trâu, trâu

Con trâu Việt Nam
Số lượt xem: 123 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 10/09/2013
Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc nguồn gốc, ngoại hình, thể chất, sự sinh trưởng phát triển và đặc điểm sinh học của con trâu việt nam, đồng thời giới thiệu một số bệnh thường gặp ở trâu và cách phòng trị
Từ khóa: Con trâu, Việt Nam

Kỹ thuật chăn nuôi dê lai sữa - thịt
Số lượt xem: 145 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 10/09/2013
Cuốn sách giúp cho người chăn nuôi dê có thêm kiến thức cơ bản về con dê lai, cách chăm sóc và phòng trị bệnh cho dê lai
Từ khóa: Kỹ thuật, chăn nuôi dê, nuôi dê lai, dê sữa, dê thịt

Chế biến và sử dụng các sản phẩm từ con dê
Số lượt xem: 132 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Sách giới thiệu với bạn đọc Chế biến và sử dụng các sản phẩm từ con dê
Từ khóa: Chế biến, sử dụng, sản phẩm từ con dê, con dê

Một số giống cây cỏ trồng làm thức ăn cho dê
Số lượt xem: 137 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Sách giới thiệu với bạn đọc Một số giống cây cỏ trồng làm thức ăn cho dê
Từ khóa: Giống cây cỏ, trồng, thức ăn cho dê


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 52  
Lixao  Tuần: 26303
Lixao Lixao  Tổng: 124044148