DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Kỹ thuật nuôi ong nội - Phần 5
Số lượt xem: 145 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Giống ong chọn lọc nâng cao chất lượng đàn ong và nâng giống.
Từ khóa: giống ong, nâng giống, biện pháp, xử lý, kỹ thuật

Kỹ thuật nuôi ong nội - Phần 4
Số lượt xem: 144 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Ong chia đàn tự nhiên, ong bốc bay và biện pháp xử lý.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, ong nội, ong bốc bay, xử lý

Kỹ thuật nuôi ong nội - Phần 3
Số lượt xem: 146 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Lựa chọn địa điểm nuôi ong và bố trí đàn ong trong vườn nuôi; tìm kiếm và cải tạo đàn ong dã sinh.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, ong nội, ong dã sinh

Kỹ thuật nuôi ong nội - Phần 2
Số lượt xem: 149 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Đặc điểm sinh học của ong mật và những vấn đề cơ bản trong nghề nuôi ong.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, ong nội, đặc điểm sinh học

Kỹ thuật nuôi ong nội - Phần 1
Số lượt xem: 152 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Lợi ích của nghề nuôi ong; phân loại và cấu tạo ong mật.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, ong nội, phân loại, cấu tạo

Kỹ thuật mới nuôi ong mật - Phần 10
Số lượt xem: 141 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Thức ăn chăn nuôi cho ong mật.
Từ khóa: thức ăn, chăn nuôi, ong mật

Kỹ thuật mới nuôi ong mật - Phần 9
Số lượt xem: 138 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Nội dung kiểm dịch ong mật nuôi, sản phẩm của ong mật nhập khẩu.
Từ khóa: ong mật, kiểm dịch, sản phẩm

Kỹ thuật mới nuôi ong mật - Phần 8
Số lượt xem: 139 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Các địch hại của ong.
Từ khóa: sâu bệnh, ong mật, biện pháp, phòng trị bệnh

Kỹ thuật mới nuôi ong mật - Phần 7
Số lượt xem: 144 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Sâu bệnh hại ong và biện pháp phòng trị.
Từ khóa: sâu bệnh, ong mật, biện pháp, phòng trị bệnh

Kỹ thuật mới nuôi ong mật - Phần 6
Số lượt xem: 146 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Tổ chức, quản lý và khai thác đàn ong.
Từ khóa: tổ chức, quản lý, khai thác, ong mật


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 6  
Lixao  Tuần: 3702
Lixao Lixao  Tổng: 124880601