DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Kỹ thuật mới nuôi ong mật - Phần 5
Số lượt xem: 140 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Chọn giống, tạo chúa và nhân đàn ong.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, ong mật, chọn giống, tạo chúa, nhân đàn ong

Kỹ thuật mới nuôi ong mật - Phần 4
Số lượt xem: 150 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Kỹ thuật nuôi ong mật.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, ong mật

Kỹ thuật mới nuôi ong mật - Phần 3
Số lượt xem: 151 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Kỹ thuật nuôi ong mật.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, ong mật

Kỹ thuật mới nuôi ong mật - Phần 2
Số lượt xem: 153 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Các dụng cụ cần thiết để nuôi ong.
Từ khóa: thùng nuôi ong, sinh trưởng, phát dục

Kỹ thuật mới nuôi ong mật - Phần 1
Số lượt xem: 145 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Vài nét về nuôi ong mật, phân loại, cấu tạo, đặc điểm sinh học của ong mật.
Từ khóa: ong mật, phân loại, cấu tạo, đặc điêm

Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi thỏ - Phần 10
Số lượt xem: 144 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Thành phần giá trị dinh dưỡng của thức ăn nuôi thỏ.
Từ khóa: kỹ thuật, chăn nuôi, thỏ

Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi thỏ - Phần 9
Số lượt xem: 149 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Chế biến sử dụng các sản phẩm của thỏ.
Từ khóa: chế biến, sử dụng, sản phẩm, thỏ, bảo quản

Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi thỏ - Phần 8
Số lượt xem: 140 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế chăn nuôi thỏ.
Từ khóa: sản xuất, quản lý, chăn nuôi, thỏ

Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi thỏ - Phần 7
Số lượt xem: 143 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Nhóm bệnh do vi trùng và siêu vi trùng gây nên ở thỏ.
Từ khóa: kỹ thuật, chăn nuôi, thỏ, bệnh do vi trùng, bệnh tụ huyết trùng, bệnh viêm mũi truyền nhiễm

Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi thỏ - Phần 6
Số lượt xem: 149 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 09/11/2013
Bệnh tật ở thỏ và cách phòng trị bệnh.
Từ khóa: thỏ, kỹ thuật, nuôi dưỡng, phòng bệnh, trị bệnh


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 7  
Lixao  Tuần: 3667
Lixao Lixao  Tổng: 124875060