DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Chương trình 100 nghề cho nông dân. Quyển 4. Nghề nuôi dế
Số lượt xem: 167 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Con dế-một mặt hàng mới lạ, một số đặc điểm sinh học của dế,kỹ thuật nuôi dế, cách làm thịt dế.
Từ khóa: 100 nghề, nông dân, nghề nuôi dế, nuôi dế

Sản xuất bột giấy từ than cây Ngô
Số lượt xem: 170 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 30/08/2013
Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất bột giấy từ than cây Ngô để tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Từ khóa: Sản xuất bột giấy, sản xuất, bột giấy, cây ngô

Phát triển nghề nuôi thỏ
Số lượt xem: 178 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/08/2013
Giới thiệu với bà con Chương trình cùng nông dân làm giàu với phát triển nghề nuôi thỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao
Từ khóa: Phát triển, nghề nuôi thỏ, nuôi thỏ

Kỹ thuật nuôi ba ba thương phẩm
Số lượt xem: 2889 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/10/2013
Giới thiệu kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng bệnh cho ba ba
Từ khóa: Quy trình kỹ thuật, kỹ thuật, chăn nuôi, ba ba, thương phẩm

Kỹ thuật nuôi ong nội (Apis Cerana)
Số lượt xem: 2980 | Số lượt tải:26
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/10/2013
Giới thiệu đặc điểm sinh học, các dụng cụ nuôi ong, kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho ong
Từ khóa: Kỹ thuật, nuôi ong, ong nội, Apis Cerana

Quy trình kỹ thuật nuôi ong nội, nuôi bò thịt, nuôi ba ba thương phẩm
Số lượt xem: 175 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 05/10/2013
Quy trình kỹ thuật nuôi ong nội, nuôi bò thịt, nuôi ba ba thương phẩm (kỹ thuật nuôi ong nội. kỹ thuật nuôi bò thịt. kỹ thuật nuôi ba ba thương phẩm)
Từ khóa: Quy trình, kỹ thuật, nuôi ong nội, nuôi bò thịt, nuôi ba ba, thương phẩm

Kỹ thuật tạo ong chúa, chia đàn
Số lượt xem: 154 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 22/09/2013
Giới tthiệu kỹ thuật tạo chúa, chia đàn. Mục đích tạo chúa là để thay thế chúa già, chúa trẻ nhưng đẻ kém, bị dị tật và để có chúa chia thêm các đàn khác
Từ khóa: Kỹ thuật tạo chúa, chia đàn, tạo chúa

Kỹ thuật nuôi ong hiện đại
Số lượt xem: 157 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 22/09/2013
Kỹ thuật nuôi ong hiện đại
Từ khóa: Nuôi ong, hiện đại, đặt ong, vườn nhà, xây tầng, ong chia đàn, ong thợ đẻ trứng

Kỹ thuật nuôi ong cổ truyền và cách bắt ong rừng về nuôi
Số lượt xem: 254 | Số lượt tải:14
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 22/09/2013
Kỹ thuật nuôi ong cổ truyền và cách bắt ong rừng về nuôi. Áp dụng cho những người nuôi ong nội ở vùng rừng núi, nơi có sẵn nguồn ong dã sinh
Từ khóa: Nuôi ong, cổ truyền, bắt ong, ong rừng, ong nội

Cẩm nang nuôi ong (sổ tay nuôi ong. nghề nuôi ong. nuôi ong nội. nuôi ong ngoại)
Số lượt xem: 143 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 15/09/2013
Cuốn sách giới thiệu các kỹ thuật nuôi ong cơ bản cần thiết và một số thông tin khoa học kỹ thuật mới cập nhật được tác giả viết dưới dạng ngắn gọn, dễ hiểu…
Từ khóa: Cẩm nang, nuôi ong, kỹ thuật, sổ tay, nghề nuôi ong


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 6  
Lixao  Tuần: 2998
Lixao Lixao  Tổng: 124873713