DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Ong rừng (ong bò vẽ) hại ong
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/09/2013
Tài liệu giới thiệu với người nuôi ong một số sâu bệnh hại ong và biện pháp phòng trị nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho đàn ong: Ong rừng (ong bò vẽ) hại ong
Từ khóa: Ong rừng, ong bò vẽ, ong

Kiến hại ong
Số lượt xem: 148 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/09/2013
Tài liệu giới thiệu với người nuôi ong một số sâu bệnh hại ong và biện pháp phòng trị nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho đàn ong: Kiến hại ong
Từ khóa: Kiến hại ong, kiến, ong

Cóc ăn ong
Số lượt xem: 146 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/09/2013
Tài liệu giới thiệu với người nuôi ong một số sâu bệnh hại ong và biện pháp phòng trị nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho đàn ong: Cóc ăn ong
Từ khóa: Cóc ăn ong, cóc, ong

Chuồn chuồn hại ong
Số lượt xem: 151 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/09/2013
Tài liệu giới thiệu với người nuôi ong một số sâu bệnh hại ong và biện pháp phòng trị nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho đàn ong: Chuồn chuồn hại ong
Từ khóa: Chuồn chuồn hại ong, chuồn chuồn, ong

Chim trời hại ong
Số lượt xem: 145 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/09/2013
Tài liệu giới thiệu với người nuôi ong một số sâu bệnh hại ong và biện pháp phòng trị nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho đàn ong:Chim trời hại ong
Từ khóa: Chim trời hại ong, chim trời, ong

Bệnh thối ấu trùng tuổi nhỏ ở ong
Số lượt xem: 149 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/09/2013
Tài liệu giới thiệu với người nuôi ong một số sâu bệnh hại ong và biện pháp phòng trị nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho đàn ong: Bệnh thối ấu trùng tuổi nhỏ ở ong
Từ khóa: Bệnh thối ấu trùng tuổi nhỏ ở ong, thối ấu trung, ong

Bệnh thối ấu trùng tuổi lớn (hoặc thối ấu trùng túi, bệnh nhọn đầu) ở ong
Số lượt xem: 156 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/09/2013
Tài liệu giới thiệu với người nuôi ong một số sâu bệnh hại ong và biện pháp phòng trị nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho đàn ong: Bệnh thối ấu trùng tuổi lớn (hoặc thối ấu trùng túi, bệnh nhọn đầu) ở ong
Từ khóa: Bệnh thối ấu trùng tuổi lớn, thối ấu trùng túi, bệnh nhọn đầu, ong

Bệnh nhiễm trùng bại huyết ở ong
Số lượt xem: 150 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/09/2013
Tài liệu giới thiệu với người nuôi ong một số sâu bệnh hại ong và biện pháp phòng trị nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho đàn ong: Bệnh nhiễm trùng bại huyết ở ong
Từ khóa: Bệnh nhiễm trùng bại huyết ở ong, nhiễm trùng, bại huyết, ong

Bệnh ngộ độc ở ong
Số lượt xem: 157 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/09/2013
Tài liệu giới thiệu với người nuôi ong một số sâu bệnh hại ong và biện pháp phòng trị nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho đàn ong: Bệnh ngộ độc ở ong
Từ khóa: Bệnh ngộ độc ở ong, ngộ độc, ong

Bệnh do ve rận ở ong
Số lượt xem: 142 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/09/2013
Tài liệu giới thiệu với người nuôi ong một số sâu bệnh hại ong và biện pháp phòng trị nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho đàn ong: Bệnh do ve rận ở ong
Từ khóa: Bệnh do ve rận ở ong, bệnh do ve, rận, ong


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 7  
Lixao  Tuần: 3703
Lixao Lixao  Tổng: 124880603