DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Bệnh chết do lạnh của ấu trùng ở ong
Số lượt xem: 155 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/09/2013
Tài liệu giới thiệu với người nuôi ong một số sâu bệnh hại ong và biện pháp phòng trị nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho đàn ong: Bệnh chết do lạnh của ấu trùng ở ong
Từ khóa: Bệnh chết do lạnh của ấu trùng ở ong, ấu trùng, ong

Sâu bệnh hại ong và biện pháp phòng trị
Số lượt xem: 158 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/09/2013
Dịch bệnh và sâu, địch hại ong cũng như sự đột biến của thời tiết nhiều khi làm ong bị chết hàng loạt, gây tổn thất đáng kể cho người nuôi ong. Tài liệu giới thiệu với người nuôi ong một số sâu bệnh hại ong và biện pháp phòng trị nhằm giảm thiểu các thiệt
Từ khóa: Sâu bệnh, bệnh hại, ong, biện pháp, phòng trị

Bệnh của ong
Số lượt xem: 168 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Cuốn sách phục vụ bạn đọc những hiểu biết cơ bản nhất các bệnh thường gặp trong chăn nuôi trâu, bò, lợn, thỏ, cừu, dê, ngựa, gia cầm…: Bệnh của ong
Từ khóa: Bệnh của ong, ong

Bệnh của thỏ
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/09/2013
Cuốn sách phục vụ bạn đọc những hiểu biết cơ bản nhất các bệnh thường gặp trong chăn nuôi trâu, bò, lợn, thỏ, cừu, dê, ngựa, gia cầm…: Bệnh của thỏ
Từ khóa: Bệnh của thỏ, thỏ

Sự gây hại của ve đối với ong mật
Số lượt xem: 183 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 05/10/2013
Sâu, bệnh và kẻ thù hại ong. Cách phòng trị
Từ khóa: Sâu, bệnh, kẻ thù, hại ong mật, ong mật, phòng trị, ấu trùng, ỉa chảy, ngộ độc, sâu ăn sáp, côn trùng

Sâu ăn sáp ong
Số lượt xem: 226 | Số lượt tải:12
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 05/10/2013
Sâu, bệnh và kẻ thù hại ong. Cách phòng trị
Từ khóa: Sâu, bệnh, kẻ thù, hại ong mật, ong mật, phòng trị, ấu trùng, ỉa chảy, ngộ độc, sâu ăn sáp, côn trùng

Bệnh ấu trùng túi ở ong
Số lượt xem: 184 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 17/09/2013
Sâu, bệnh và kẻ thù hại ong. Cách phòng trị
Từ khóa: Sâu, bệnh, kẻ thù, hại ong mật, ong mật, phòng trị, ấu trùng, ỉa chảy, ngộ độc, sâu ăn sáp, côn trùng

Bệnh ỉa chảy ở ong
Số lượt xem: 171 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 14/09/2013
Sâu, bệnh và kẻ thù hại ong. Cách phòng trị
Từ khóa: Sâu, bệnh, kẻ thù, hại ong mật, ong mật, phòng trị, ấu trùng, ỉa chảy, ngộ độc, sâu ăn sáp, côn trùng

Dụng cụ nuôi ong
Số lượt xem: 192 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 12/09/2013
Giới thiệu các dụng cụ cần thiết trong chăn nuôi ong
Từ khóa: Nuôi ong, dụng cụ, thùng nuôi ong, thu mật

Bệnh thối ấu trùng châu âu ở ong
Số lượt xem: 272 | Số lượt tải:13
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Khác | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 11/09/2013
Sâu, bệnh và kẻ thù hại ong. Cách phòng trị
Từ khóa: Sâu, bệnh, kẻ thù, hại ong mật, ong mật, phòng trị, ấu trùng, ỉa chảy, ngộ độc, sâu ăn sáp, côn trùng


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 9  
Lixao  Tuần: 3669
Lixao Lixao  Tổng: 124875064